Bilde

Stopp bruken av dødsstraff

VELG BELØP UNDER

Velg skjema

Vi oppgraderer systemene våre denne uka, og skjemaene våre er dessverre ute av drift.

Vil du bli fast giver? Legg igjen e-posten din her, så vil vi varsle deg når skjemaet er tilgjengelig.

Slik behandler vi dine personopplysninger.

Støtt arbeidet for en verden uten dødsstraff. Bli med i Amnesty i dag.

Da Amnesty startet arbeidet mot dødsstraff i 1977, var metoden formelt avskaffet i 16 land. Nå er det over 100.

Men 56 land tillater fortsatt dødsstraff, og Kina alene henretter hvert år flere tusen fanger - flere enn resten av verden til sammen. Blant de andre verstingene finner vi Iran, Saudi-Arabia, Vietnam og Irak.

Gjør en forskjell - bli fast giver i Amnesty

Amnesty er imot dødsstraff i alle tilfeller, under enhver omstendighet, uavhengig av skyldspørsmål.

Sammen med våre støttespillere har vi arbeidet for å avskaffe dødsstraff i mer enn 40 år. Vi etterforsker, driver påvirkningsarbeid for å endre lover som tillater dødsstraff og aksjonerer mot myndigheter for å stoppe henrettelser.

For å fortsette arbeidet er vi avhengig av støtte fra vanlige mennesker som deg. Bli fast giver i dag, og bidra til å avskaffe dødsstraff verden over.

Slik bidrar din støtte

Dette går pengene til:

  

Amnesty bruker pengene der de trengs mest og i henhold til gjeldende prioriteringer og behov.

  • 90,5% går til formålet
  • 5% går til innsamling
  • 4,5% går til administrasjon


Tallene gjelder Amnestys årsregnskap for 2020. Årsregnskapet for 2021 vil bli ferdig revidert våren 2022. Det vil da publiseres på våre nettsider, samt på nettsidene til Innsamlingskontrollen, som Amnesty er medlem av.

Spørsmål om å opprette eller avslutte avtale? Send e-post til [email protected].

Slik jobber Amnesty for å stoppe bruken av dødsstraff:

Avslører antall henrettelser og dødsdommer verden over:

Våre etterforskere samler tall og statistikk fra hele verden om bruk av dødsstraff. Amnestys årlige dødsstraff-rapport blir brukt hyppig av pressen.

Påvirker enkelte land:

Amnesty tar opp dødsstraff med enkelte land og prøver å få dem til å slutte å bruke denne straffen. Da Amnesty begynte dette arbeidet i 1977, var dødsstraffen formelt avskaffet i 16 land. I dag er det over hundre.

Øker internasjonal motstand mot dødsstraff:

Amnesty engasjerer seg i FN og andre internasjonale organisasjoner for at landene skal ta avstand fra dødsstraff. I det siste tiåret har FNs generalforsamling flere ganger vedtatt resolusjoner som fordømmer dødsstraff og oppfordrer alle medlemsland til å slutte å bruke den.

Krever at Norge tar ansvar:

Vi går i dialog med norske myndigheter for å få dem til å ta opp spørsmålet om dødsstraff både overfor enkelte land og i internasjonale fora. Norge har en lang tradisjon med sterkt engasjement mot dødsstraff internasjonalt.

Aksjonerer for å stoppe henrettelser:

Medlemmene i dødsstraffnettverket til Amnesty i Norge deltar fem til seks ganger i året i appellaksjoner mot forestående henrettelser. I tillegg bruker Amnesty i Norge også andre virkemidler, som f.eks. sms-aksjoner eller aksjoner i sosiale medier, for å redde enkeltpersoner fra henrettelse.