Sofasamtale eller bokbad

Publisert: 25. jun 2019, kl. 10:11 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:19
KORT OPPSUMMERT
  • for å belyse en situasjon, problemstilling eller gjøre kjent en relevant bokutgivelse
  • inviter relevante folk
  • finn et egnet sted som har tradisjon for slike arrangementer
  • ta kontakt med regionlederen for tips

Denne typen arrangement egner seg best i saker hvor det sentrale er å belyse en situasjon, problemstilling eller gjøre kjent en relevant bokutgivelse (evt. i forbindelse med en boklansering).

 

Eksempel:

Seniorrådgiver i Amnesty og forfatter Ina Tin hadde f.eks. boksamtaler flere steder i landet i kjølvannet av utgivelsen av sin bok Saudi-Arabia, Sverdet og stemmene (2018).

 

Samarbeid:

Den eller de som inviteres til slike typer arrangement bør være egnet til å fremlegge stoffet på en kunnskapsrik, men ikke minst tydelig måte som kan engasjere publikum. Invitere gjerne flere forfattere / menneskerettighetsaktivister / mennesker med forskjellige fagfelt slik at man kan få ulike sider av et tema belyst eller diskutert.

 

Sted:

Finn et egnet lokale å ha samtalen, hør gjerne med bibliotek / kulturhus / kaféer som har tradisjon for slike arrangementer (flere biblioteker arrangerer jevnlige boksamtaler og kan bidra med råd).

 

Kontakt forøvrig regionleder som kan gi tips til aktuelle personer å invitere, både i og utenfor organisasjonen.

 

TIPS TIL ARRANGEMENTERGENERELLE RÅDMERKEDAGER