Bilde
AKSJON: Iran

Beskytt dem mot covid-19 nå

Aksjonen er avsluttet

14 233 signerte denne aksjonen

Tusen takk til alle som signerte. Signaturene er sendt til iranske myndigheter.

Amnesty fortsetter sitt arbeid for at alle samvittighetsfanger i iranske fengsler må løslates.

Signer flere aksjoner her

Hundrevis av samvittighetsfanger står i fare for å bli smittet av koronaviruset i iranske fengsler. De må løslates nå!
Publisert: 27. Mar 2020, kl. 14:57 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:15

Iran er hardt rammet av koronaviruset. I flere av fengslene har innsatte fått påvist covid-19. Det er stor fare for at det kan spre seg raskt til andre innsatte.

I fengslene sitter flere hundre samvittighetsfanger, som er fengslet for sine meninger eller for å ha deltatt i fredelige demonstrasjoner. Én av dem er Nasrin Sotoudeh (bildet), som er dømt til 38 år i fengsel for å arbeide for kvinners rettigheter.

De er uskyldig fengslet. Nå risikerer de å bli smittet. Iranske myndigheter må løslate dem, og beskytte alle innsatte mot spredningen av koronaviruset!

Nektes medisinsk hjelp

Ifølge verdens helseorganisjon er enkelte grupper spesielt utsatt for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet av koronaviruset. Dette inkluderer personer som har underliggende sykdommer og svakt immunforsvar. Det er mange innsatte i iranske fengsler som tilhører ekstra utsatte grupper.

Amnesty har dokumentert at iranske myndigheter bevisst straffer samvittighetsfanger ved å nekte dem tilgang på medisiner og nødvendig helsehjelp. Mange kan derfor ha underliggende sykdommer som gjøre dem ekstra utsatt ved smitte.

Soningsforhold øker faren for smitte

Mange av fengslene er beryktet for dårlige soningsforhold. Overfylte celler, dårlig ventilasjon, mangel på såpe og varmt vann til personlig hygiene og insektsbefengte avdelinger. Mange innsatte og pårørende har også meldt om svært mangelfulle tiltak mot spredning av pandemien.

I et av Irans beryktede fengsler Shahr-e Rey skal to fanger som satt på isolat være døde av koronaviruset etter at de ble nektet medisinsk behandling og sykehusinnleggelse. Dette ifølge nyhetsbyrået The Human Rights Activists News Agency.

Flere fanger har den siste tiden sultestreiket for å protestere mot dårlige sanitærforhold og økt smittefare i forbindelse med koronapandemien.

Advokat og tobarnsmor Nasrin Sotoudeh er en av dem som har sultestreiket. Hun er idømt 38 års fengsel og 148 piskeslag for å ha brukt sin ytringsfrihet til å kjempe for kvinners rettigheter i Iran. På kvinneavdelingen der hun soner sin dom hadde de én flaske med desinfiserende på deling i hele avdelingen da en fengselsvakt fikk påvist smitte.

Flere tusen fanger er løslatt

Iranske myndigheter har de siste ukene løslatt mange tusen fanger for å begrense koronasmitte i fengslene. De løslatte har enten sittet i varetekt, vært ute på perm eller soner dommer på mindre enn fem år for sikkerhetsrelaterte lovbrudd. Mange av samvittighetsfangene er fengslet med svært lange dommer og er ikke omfattet av løslatelsene.

Amnesty krever at:

  • Iranske myndigheter umiddelbart og betingelsesløst løslater alle samvittighetsfanger, inkludert menneskerettighetsforkjempere og de som er fengslet utelukkende for å ha deltattt i fredelige demonstrasjoner i november 2019 og januar 2020.
  • Iranske myndigheter sørger for at alle fanger i iranske fengsler får tilstrekkelig helsehjelp og beskyttelse mot COVID-19, og umiddelbart vurdere å løslate alle fanger som er i risikogrupper og som derfor risikerer alvorlig sykdom eller død dersom de blir smittet.

Hva skjer med din signatur?

Vi sender signaturene til lederen for det iranske rettsvesenet, Ebrahim Raisi. Sammen med signaturer fra mange andre land bidrar hver signatur til å legge press på iranske myndigheter, og vise at vi bryr oss om livene og helsa til mennesker som er innelåst i iranske fengsler.

Oppdateringer

Takk til alle som har signert

I dag har vi sendt 14,000 signaturer til iranske myndigheter. Tusen takk til hver og en som signerte.

Amnesty fortsetter sitt arbeid for at alle samvittighetsfanger i iranske fengsler må løslates.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

I følge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har ethvert menneske rett til liv, frihet og personlig sikkerhet (artikkel 3) og rett til tilstrekelig helseomsorg (artikkel 25).

Ifølge FNs standard minimumsregler for behandling av fanger (Nelson Mandela-reglene), skal fengselsmyndighetene sørge for at alle fanger har umiddelbar tilgang til medisinsk hjelp og helsehjelp. Helsetjenester for innsatte er et statlig ansvar. De samme standardene for helsehjelp skal gjelde for innsatte som for resten av samfunnet - dette gjelder også testing, forebygging og behandling av COVID-19.

Land
Iran

En samvittighetsfange er en person som er fengslet på grunn av sin mening, religion, seksuelle legning, kjønn eller etniske bakgrunn. Det er mange samvittighetsfanger i iranske fengsler.

Hvert år havner flere titalls personer i fengsel for å ha uttrykt kritikk av regjeringen, som oftest etter svært urettferdige rettssaker.

Amnesty har dokumentert hvordan iranske myndigheter bevisst utsetter medisinsk behandling og trenerre tilgangen på medisisner for å straffe samvittighetsfanger ytterligere.

Les mer om Iran her.

Head of Judiciary Ebrahim Raisi
C/o Permanent Mission of Iran to the UN
622 Third Ave., 34th floor
New York
NY 10017
USA

Dear Mr Ebrahim Raisi,

I am writing about the distressing spread of coronavirus (COVID-19) in Iran’s prisons. While I am aware of measures announced by the Iranian authorities to release some prisoners in response to the outbreak, I am concerned that hundreds of prisoners of conscience remain jailed, including human rights defenders, peaceful protesters and others detained solely for peacefully expressing their rights to freedom of expression, association and/or assembly. They should not be in detention in the first place.

More generally, I am also concerned about the health of all prisoners in Iran. In several prisons across the country, prisoners have tested positive for COVID-19, raising grave concerns for other prisoners held in the same wards.

According to the World Health Organization, some groups of people appear to be at particular risk of severe illness or death, including older individuals and people with pre-existing medical conditions. Iran’s prison population includes such groups. Additionally, some prisoners have been systematically denied adequate medical care, which could leave them more vulnerable to the effects of the virus if they contracted it. Amnesty International has documented the denial of adequate medical care as a punitive measure against prisoners of conscience.

Many prisoners across the country have pleaded with officials to address overcrowded, unhygienic and unsanitary conditions in prisons that put them at greater risk of COVID-19 infections. There are also reports that some prisoners have not been provided with sufficient soap or other sanitary products. Many families have also raised concerns for the wellbeing of jailed relatives and believe that the Iranian authorities should be systematically testing prisoners who may be showing symptoms of COVID-19.

I urge you to immediately and unconditionally release all prisoners of conscience, including human rights defenders and those detained for peacefully taking part in the November 2019 and January 2020 protests. I also urge you to urgently consider releasing other prisoners – especially pre-trial detainees and those who may be more at risk from the virus – and take necessary measures to protect the health of all prisoners, including equal access to testing.

Yours sincerely,