Skriv på politikere og makthaveres SoMe-profiler

Publisert: 25. jun 2019, kl. 10:26 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:19
KORT OPPSUMMERT
  • still relevante spørsmål
  • frem Amnesty sine krav

Frem Amnesty sine krav eller still spørsmål som er relevante for Amnestys arbeid, i kommentarfeltene til politikere, departement og lignende.

 

EKSEMPEL PÅ TAGGING FRA 2019GENERELLE RÅDMERKEDAGERTIPS TIL BRUK AV SOSIALE MEDIER