Her får du lære om Aleksandra Skochilenko, en musiker og forfatter fra Russland som er fengslet for å bruke sin ytringsfrihet ved å spre informasjon om krigen i Ukraina.

Menneskerettighetene

Menneskerettighetenes historie: (540) Menneskerettighetene 70 år - YouTube

Få en kort innføring i menneskerettighetenes historie ved å se videoen til høyre før du svarer på spørsmålene under.

Svar på følgende spørsmål etter å ha sett videoen:

Tekstoppgave:

1. Hva legger du i ordet "menneskerettigheter"?

2. Hvorfor var det behov for å lage menneskerettighetserklæringen?

3. Les gjennom menneskerettighetserklæringen her. Hvilke menneskerettigheter har du brukt denne uken?

Hvorfor er ytringsfrihet viktig? (540) Ytringsfrihet – bruk din stemme på vegne av de som ikke kan bruke sin! - YouTube

Ytringsfrihet

Få en kort innføring i retten til ytringsfrihet ved å se videoen til høyre før du svarer på spørsmålene under.

Svar på følgende spørsmål etter å ha sett videoen:

Tekstoppgaver:

 1. Har du noen gang brukt din rett til ytringsfrihet for å protestere mot noe?

 2. Hva betyr ytringsfrihet for deg?

 3. Hvordan kan din ytringsfrihet påvirke samfunnet?

Hadde du valgfrihet til å formulere teksten slik du ville?

Uten ytringsfrihet blir mangfoldet av idéer og tanker i samfunnet borte. Dersom staten skal kontrollere hva som blir sagt og hvordan det blir sagt, har man ikke mulighet til å dele informasjon, være kildekritisk eller finne sannheten.

Nå skal vi lære om Aleksandra Skochilenko som brukte sin ytringsfrihet for å opplyse om krigføringen i Ukraina. I Russland er det nemlig ikke lov å stille seg kritisk til krigen - faktisk blir man sensurert bare man nevner krigen.

Se historien til artisten, Aleksandra: (540) Aleksandra – Skriv for liv 2022 - YouTube

Aleksandra Skochilenko og ytringsfriheten

Videoen til høyre viser hvordan Aleksandra brukte sin rett til ytringsfrihet. Se videoen før du svarer på tekst- og diskusjonsspørsmålene under.

Tekstoppgave:

 1. På hvilken måte brukte Aleksandra ytringsfriheten sin?

 2. Hva tror du Aleksandra ønsket å oppnå ved å bruke ytringsfriheten sin?

 3. Hvilke av Aleksandra sine menneskerettigheter ble brutt i denne saken? Les menneskerettighetene her.

Diskusjonsoppgave:

 1. Hva skjer hvis ingen får lov til å dele meninger og informasjon?

 2. Ville du brukt ytringsfriheten din hvis du visste at du kunne bli straffet for det?

HER KAN DU LESE MER OM ALEKSANDRA (SASHA)
Bilde

Aleksandra (Sasha) Skochilenko er en kunstner, musiker og forfatter fra Sankt Petersburg i Russland. Hun engasjerer seg spesielt for rettigheter til mennesker som sliter med sin mentale helse.

I protest mot Russlands invasjon av Ukraina byttet Aleksandra ut prislappene i et supermarked med små papirlapper som inneholdt informasjon om krigen som russiske medier ikke ville offentliggjøre.

11 dager senere, den 11. april 2022, ble Aleksandra arrestert og siktet for å ha «spredd feil informasjon om den russiske hæren». Straffen for dette kan være opptil ti års fengsel.

Aleksandra sitter fremdeles varetektsfengslet. I fengselet blir hun trakassert og mishandlet av andre fanger. I tillegg har hun en alvorlig sykdom som hun ikke får den nødvendige behandlingen for.

 • AMNESTY INTERNATIONAL KREVER AT: Aleksandra Skochilenko blir løslatt umiddelbart og tiltalen mot henne henlagt.

Hva er Skriv for Liv? (540) Bli med på Skriv for liv 2018 - YouTube

Brevskriving - Skriv for Liv

Du har nå fått et innblikk i saken til Aleksandra og brudd på menneskerettighetene hun har blitt utsatt for. Nå kan du være med å skape endring i saken hennes ved å skrive solidaritetsbrev til henne.

Her finner du tips til hvordan skrive solidaritetsbrev

Bli med i nasjonal brevskrivingskonkurranse med din klasse!

KRITERIENE FOR KONKURRANSEN:

 • Støttende tekst – at du får frem hvorfor denne saken er så viktig og viser tydelig at Aleksandra har din støtte.

 • Kreativitet – det er et stort pluss om du dekorerer brevet ditt med for eksempel tegninger eller bilder.

 • Personliggjøring – at du forteller om deg selv og hvordan saken hennes rørte deg.

Dette kan du vinne:


En dobbeltime med besøk og foredrag om menneskerettigheter fra Amnesty International Norge på skolen deres, inkl. pizza for hele klassen.

HVORDAN SENDE BREVENE TIL AMNESTY?

Du kan sende det i posten til:

Amnesty International Norge,
Skriv for liv digitalt
Att: Aleksandra, PB 702 Sentrum, 0106 Oslo

...eller læreren din kan scanne brevene og sende dem på mail til: [email protected]

Dere kan også ta bilde av brevene og sende dem til samme e-post.


Dette skal konvolutten/eposten inneholde:

- Brevene

- Følgeskjema


FRIST FOR Å SENDE BREVENE:
6. JANUAR 2023

Et solidaritetsbrev er et brev som du skriver for å gi støtte og vise solidaritet med mennesker som kjemper en hard kamp for sine egne og andres rettigheter. Brevet bidrar til å styrke og oppmuntre disse menneskene, og minne dem på at de ikke er alene i kampen for rettferdighet. Nå kan du være med på å skape en endring i livene deres!

Etter at klassen din har skrevet brev, sender læreren din det til Amnesty. Deretter sender Amnesty det videre til den aktuelle personen, her Aleksandra.

Husk å merke mailen/konvolutten med Skriv for liv digitalt og navnet på den kandidaten brevet gjelder (Aleksandra). Fyll ut vedlagt følgeskjema og legg det ved i mailen/print det ut og legg det ved i konvolutten.

Følgeskjema: Skriv for Liv i klasserommet