Seminar om ansvarlig næringsliv.
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 12. jun 2020, kl. 14:16 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:06

Les hele undersøkelsen her:

Tirsdag 23. juni, kl. 10.00 – 11.15, på Litteraturhuset (møterom Wergeland)

Koronakrisen har rammet det norske og internasjonale næringslivet hardt, og øker risikoen for at norsk næringsliv trår feil i utlandet, krenker menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, skader miljøet eller blir involvert i korrupsjon, enten gjennom egen virksomhet eller leverandørkjeden. Dette vil kunne medføre varige skader på konkurransekraft og omdømme.

Når risikobildet endrer seg, må også næringslivet følge med og orientere seg om de nye risikoene og hvordan virksomheten kan håndtere disse.

Prinsippene for ansvarlig næringsliv og gode aktsomhetsvurderinger er nettopp de verktøyene som kan brukes for å håndtere risikoene.

Hvor gode er norske selskaper er til å opptre ansvarlig og å respektere menneskerettighetene?

Amnesty International Norge og det norske OECD Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv har, uavhengig av hverandre, gjennomført hver sin næringslivsundersøkelse (pre-korona).

Funnene fra undersøkelsene vil bli presentert før vi går inn i en panelsamtale om dette, og hva som må til for å styrke næringslivets kunnskap og praksis når det gjelder å være ansvarlige næringsaktører. Her deltar noen av selskapene som har deltatt i undersøkelsene, Næringsdepartementets eierskapsavdeling, LO, Industri Energi og NHO.

Det vil bli kringkastet hvilke fem selskaper som har fått best score i Amnestys næringslivsundersøkelse.

Arrangementet vil være fysisk på Litteraturhuset (der vi selvfølgelig ivaretar smittevernstiltakene), men pga smittevernhensyn må alle melde seg på under. De som ønsker kan delta digitalt. Følg arrangementet live her: https://youtu.be/Nl6CaEIhC1Q

Deltagere:

  • Næringsminister Iselin Nybø
  • Næringsdepartementets Eierskapsavdeling v/ fagdirektør Muriel Bjørseth Hansen
  • Norsk Hydro ASA, v/Head of CSR Elise Must
  • LOs politiske ledelse v/førstesekretær Julie Lødrup
  • Industri Energi v/internasjonal rådgiver Amalie Hilde Tofte
  • Statkraft v/ VP Head of Corporate Responsibility and Sustainability Sidsela Nyebak
  • NHO (tbd)
  • Cermaq (tbd)

Kontaktpersoner for ytterligere informasjon og avklaringer er Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty, tlf. 93405819, mail [email protected] og Cathrine Halsaa, sekretariatsleder i Kontaktpunktet, tlf. 41606783, mail [email protected]