Lovforslaget som ville tvinge kvinner til å se bilder av fosteret før de kunne ta abort, ble ikke vedtatt!
Publisert: 5. des 2019, kl. 13:34 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:08

Tusen takk til alle som signerte - det nytter når vi er mange som står sammen mot urett!

Protestene fra det internasjonale samfunnet har vært en viktig faktor i denne seieren for kvinners rettigheter i Slovakia.

Fra Norge sendte vi tirsdag morgen rundt 10.000 signaturer i protest mot lovforslaget. Signaturene ble sendt til lederne for alle de seks partiene som hadde stemmerett i parlamentet.

Det at lovforslaget ble nedstemt i Slovakias parlament, er en viktig seier for kvinners rettigheter i Slovakia.

Resultatet var klart torsdag 5. desember. Av 150 parlamentsmedlemmer var det 59 som stemte for forslaget. Dermed fikk ikke lovforslaget det påkrevde flertallet på 76 stemmer. 24 medlemmer stemte imot og 40 avstod fra å stemme.

Beskytter kvinners rettigheter

Etter at avstemmingen i parlamentet var klart hadde Monica Costa Riba, senior kampanjekoordinator for kvinners rettigheter i Amnesty International, følgende uttalelse:

Dagens avstemming er en seier for kvinner og for reproduktive rettigheter. Ved å stemme ned dette lovforslaget, har den lovgivende forsamlingen i Slovakia valgt å beskytte kvinners privatliv og selvråderett, og de har forhindret et tilbakeslag for rettighetene kvinner har kjempet så hardt for.

Monica Costa Riba, senior kampanjekoordinator for kvinners rettigheter, Amnesty International.

Kunne satt skremmende presedens i Europa

Dersom lovforslaget hadde blitt vedtatt, ville dette satt en farlig presedens for abortlovgivning i Europa. Flere steder i Europa ser vi nå forsøk på en innstramming av kvinners rettigheter til trygg og lovlig abort. 

En slik lov ville også føre til en ytterligere stigmatisering av kvinner som tar abort og undergrave kvinners rett til å bestemme over egen kropp og helse.

Dette er en stor seier for alle som mobiliserte både i Slovakia og internasjonalt. Tusen takk til alle som bidro til at denne loven ble avvist!