Bilde
AKSJON: Slovakia

Må se bilder av fosteret før abort

Aksjonen er avsluttet

Lovforslaget fikk ikke flertall i parlamentet.

Tusen takk til alle som signerte aksjonen!

Signer flere aksjoner

Del    
Et lovforslag vil tvinge kvinner til å se bilder av fosteret før de kan ta abort. Loven kan bli vedtatt allerede denne uken. Signer aksjon og krev at loven stanses!
Publisert: 2. des 2019, kl. 08:43 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:12

Dersom lovforslaget blir vedtatt, må kvinner som ønsker å ta abort gjennomgå en obligatorisk ultralyd, se på bildene av embryoet eller fosteret, og der det er teknisk mulig også høre på hjerteslagene før de får lov til å ta abort.

En slik lov vil føre til en ytterligere stigmatisering av kvinner som tar abort. Den undergraver kvinners rett til å bestemme over egen kropp og helse, og griper inn i kvinners rett til privatliv.

Det haster! Loven er til avstemming i Slovakias parlament denne uken - hjelp oss å stanse lovforslaget. Signer aksjonen nå.

Truer retten til trygg og lovlig abort

Dersom lovforslaget vedtas vil dette være det første EU-landet som innfører en slik praksis. Dette vil sette en farlig presedens for abortlovgivning i andre EU-land. Flere steder i Europa ser vi nå forsøk på en innstramming av kvinners rettigheter til trygg og lovlig abort. 

Lovforslaget innebærer også at helseklinikker som tilbyr abortinngrep forbys å annonsere for denne helsetjenesten. En helseklinikk som bestiller eller publiserer en slik annonsering vil bli bøtelagt med inntil 66 400 euro. Dette griper inn i retten til å motta tilstrekkelig informasjon om seksuell- og reproduktiv helse, inkludert retten til trygg og lovlig abort.

FN advarer mot en innstramming av loven

FNs komité for økonomiske-, sosiale- og kulturelle rettigheter har uttrykt bekymring fordi kvinner i Slovakia allerede møter en rekke hindringer knyttet til seksuell- og reproduktiv helse, slik som tilgang til prevensjon. Komitéen advarer mot ytterligere innstramninger.

Også Europarådets menneskerettskommissær har advart mot lovforslaget.

Slovakiske myndigheter har undertegnet FNs erklæring om menneskerettigheter og er derfor forpliktet til å sørge for at kvinner og jenter i Slovakia har tilgang til nødvendige helsetjenester inkludert trygg og lovlig abort, og tilgang til tilstrekkelig informasjon om seksuell- og reproduktiv helse. 

Amnesty krever at:

Det slovakiske parlamentet avviser lovforslaget som er i strid med internasjonale menneskerettigheter, inkludert retten til beskyttelse mot diskriminering på bakgrunn av kjønn, og retten til best mulig oppnåelige helse.

Signaturene sendes til lederne for alle de politiske partiene som er representert i Slovakias parlament.

Oppdatering

Lovforslaget fikk ikke flertall!

Torsdag 5. november ble det klart at lovforslaget ikke fikk nødvendig flertall i parlamentet. Dette er en stor seier for kvinners rettigheter i Slovakia og viser at det nytter når mange står opp mot urett. Les mer.

Tusen takk til alle som engasjerte seg og signerte aksjonen!

9669 signaturer sendt til medlemmer av parlamentet

I formiddag har vi sendt e-post til lederne for alle de seks partiene som har stemmerett i Parlamentet. Sammen med e-posten følger et appellbrev fra generalsekretær John Peder Egenæs og 9669 signaturer til støtte for Amnestys krav.

Tusen takk til alle som har signert. Vi oppdaterer aksjonen så snart vi vet hvordan avstemningen har gått.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt:

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har enhver rett til liv, frihet og personlig sikkerhet (artikkel 3), retten til å beskyttes mot umenneskelig og nedverdigende behandling (artikkel 5), og til beskyttelse mot diskriminering (artikkel 7).

Myndighetene plikter også å påse at landets innbyggere får oppfylt retten til helsetjenester (artikkel 25).

Land
Slovakia:

I Slovakia er abort lovlig frem til uke 12, eller frem til uke 24 dersom det er medisinske grunner til det. I praksis møter jenter og kvinner som vil ta abort mange hindringer på veien. Det er for eksempel en obligatorisk venteperiode, og et krav om samtykke fra foreldre for jenter mellom 16 og 18 år. Det er også en praksis med å stille inngående spørsmål og registrere detaljert informasjon om kvinner og jenter som søker om abort.

Du kan lese mer om den situasjonen for menneskerettighetene i Slovakia her.

Mr Robert Fico
MP and Leader of SMER SD
Email: [email protected]

Mr Andrej Danko
Speaker of the National Council of the Slovak Republic and Leader of SNS
Email: [email protected] or [email protected]

Mr Béla Bugár
MP and Leader Most-hid
Email: [email protected]

Mr M Marián Kotleba
MP and Leader of People's Party Our Slovakia
Email: [email protected]

Mr Igor Matovič
MP and Leader of Olano-NOVA
Email: [email protected]

Mr Boris Kollár
MP and Leader of SME RODINA
Email: [email protected]

Mr Richard Sulik
MP and Leader of Sloboda a Solidarita
Email: [email protected]

Dear Member of the Slovak Parliament,

I am writing to express my deep concern about the foreseen vote on a bill that aims to restrict access to legal and safe abortions in Slovakia.

If passed, the bill will require women seeking abortion to undergo a mandatory ultrasound scanning, to view and obtain an ultrasound image of the embryo or the foetus, and where technically possible, to also listen to the “heartbeat of the embryo or the foetus.”

I am very concerned that these measures will harm women’s health and well-being and will in turn obstruct their access to safe abortion. In addition, the bill will undermine women’s privacy, personal integrity, autonomy in decision-making about health care and will subject them to harmful stigma, humiliation and degrading treatment.

I would like to remind you that according to the World Health Organization (WHO), there is no medical reason for routine ultrasound prior to abortion. Instead, the WHO has underlined that women’s decisions to access abortion care should be respected and that safe abortion should be “delivered in a way that respects a woman’s dignity, guarantees her right to privacy and is sensitive to her needs and perspectives.”

Furthermore, I am concerned about the proposal of prohibiting “advertising” on abortion and the imposition of a fine of up to 66,400 Euros on those who order or disseminate it. This prohibition will have a chilling effect on the provision of access to information on sexual and reproductive health, including safe and legal abortion, by medical providers.

I urge you to take all necessary steps to ensure the Slovak Parliament rejects this regressive bill, that breaches international human rights law, and to refrain from further attempts to restrict reproductive rights in Slovakia.

Yours sincerely,