Kontorer raides. Ledere av ikke-statlige organisasjoner tiltales og dømmes. Tillatelser til offentlige demonstrasjoner blir ikke gitt. Snart blir det umulig å drive organisasjoner som utfordrer makten i Russland.
Publisert: 4. sep 2013, kl. 16:29 | Sist oppdatert: 7. Mai 2019, kl. 10:29
Mens verdens toppledere samles på G20-møtet i Russland for å diskutere store globale utfordringer, strupes det russiske sivilsamfunnet.
Nye lover på løpende bånd
Nye lover som innskrenker ytringsfrihet og organisasjonsfrihet blir vedtatt på løpende bånd. Blant disse er loven som straffer deltagelse i uregistrerte demonstrasjoner med bøter tilsvarende en årslønn, og som begrenser vanlige folks mulighet til å kunne være politisk aktive. En annen ny lov gir myndighetene vide fullmakter til å stenge nettsider som har et "upassende innhold". En tredje lov pålegger frivillige organisasjoner som mottar økonomiske bidrag fra utlandske givere til å registrere seg som ”utenlandske agenter”.
Det fører i praksis til at det russiske sivilsamfunnet som ikke enes med Putins ideologi raseres.
Heksejakt på homofile
Lovgivningen går spesielt hardt utover organisasjoner som jobber for rettighetene til homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (LHBT). Senest i dag fremmet Aleksej Zhuravlyov, som representerer Putins parti United Russia i statsdumaen, et lovforslag som vil frata homofile foreldre foreldreretten over egne biologiske barn.
- Vi snakker ikke lenger om å kneble ytringsfriheten, men om en heksejakt der sivilsamfunnet som ikke støtter opp om de gjeldende makthaverne i Russland utraderes, sier Patricia Kaatee, rådgiver i Amnesty International i Norge med LHBT-rettigheter som spesialfelt.
Amnesty ber alle statsledere som deltar på G20-møtet denne uken om å oppfordre russiske myndigheter til å stanse raseringen av sivilsamfunnet i Russland, og å respektere grunnleggende menneskerettigheter som retten til beskyttelse mot diskriminering, ytrings- og organisasjonsfrihet.


Menneskerettighetsorganisasjoner stemples som spioner


Organisasjonene frykter stempelet som ”utenlandsk agent” og ”spion”, fordi det er med på å sverte deres bilde i det russiske samfunnet. I praksis blir de truet til å stanse internasjonalt samarbeid og finansiering. Til nå har fem russiske frivillige organisasjoner blitt tiltalt og dømt for brudd på loven. Blant dem er to LHBT-organisasjoner, filmfestivalen Bok-o-Bok, og organisasjonen Vyhod (Coming Out) i St Petersburg. Disse organisasjoner er nå blitt bøtelagt med henholdsvis 400.000 og 500.000 rubler, tilsvarende 90.000 og 70.000 norske kroner.

Lederen for Coming Out, Anna Anisimova, ble også funnet skyldig i å ha unnlatt å registrere organisasjonen som en "utenlandsk agent". Dermed ble hun bøtelagt med 300.000 rubler, eller 60.000 norske kroner.

Frivillige organisasjoner i Russland melder også om andre alvorlige overtramp. Flere hundre russiske ikke-statlige organisasjoner har blitt utsatt for inspeksjoner det siste halve året. Kontorer har blitt raidet og ansatte forhørt. Over femti organisasjoner har blitt identifisert som “utenlandske agenter”, og myndighetene har varslet at flere hundre andre skal granskes.

Nektes å demonstrere

Den russiske staten legger sterke begrensninger på muligheten til å motta og dele informasjon. Anti-propagandaloven som ble vedtatt av statsdumaen i juni og endelig godkjent av Putin i juli i år, fører til at det ikke lenger er lov med positiv omtale av LHBT-personer. Denne loven er med på å legitimere en allerede omfattende hatkriminalitet rettet mot LHBT-personer.

De siste fem årene har politiet bare godkjent to av 30 søknader fra LHBT-organisasjoner om demonstrasjonstillatelse i St.Petersburg. I mange tilfeller har politiet begrunnet sine avslag med den regionale anti-propagandalovgivningen.

I Moskva har ikke en eneste offentlige aksjon i forsvar for LHBT-rettigheter blitt godkjent de siste to årene.
I tilfeller der aksjoner godkjennes, mangler beskyttelse av de som aksjonerer.

Den 29. juni 2013 aksjonerte 100 mennesker for LHBT-rettigheter, som en del av St-Petersburg LHBT Pride event. Over 200 homofobe tilskuere angrep deltagerne med steiner. Politiet klarte ikke å ivareta sikkerheten, dermed ble aksjonen avblåst etter 20 minutter. Over 50 deltagere ble arrestert, og minst fire banket av tilskuerne som angrep.


- Støtt oss mens vi finnes

Menneskerettighetsorganisasjoner i Russland oppfordrer sivilsamfunn i andre land til å støtte opp om dem så lenge de eksisterer.

Stefania Kulaeva, leder for Senter mot diskriminering, HRC Memorial i St Petersburg sa følgende på et Russlands-seminar på Litteraturhuset i Oslo tidligere denne uken:
- Det er for sent å demonstrere mot anti-propagandaloven nå. Der er det ikke lenger noe å gjøre, den er vedtatt. Det som kan gjøres er å støtte aktivister og frivillige organisasjoner i Russland som jobber for LHBT-rettigheter nå, mens vi fremdeles finnes.
Med loven i hånd
”Foreign agent” loven krever at organisasjoner som driver med politisk aktivitet og mottar støtte fra utlandet må registres hos russiske myndigheter. NGOene som ikke registreres kan motta store bøter og lederne fengsles.

”Antipropaganda” loven forbyr individer og organisasjoner fra å drive ”propaganda av ikke-tradisjonelle seksuelle relasjoner blant mindreårige”.