Media og SoMe

Publisert: 25. jun 2019, kl. 09:55 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:19
KORT OPPSUMMERT
 • sentral rolle i et demokrati

 • viktig plattform for aksjonister

 • kan bidra til synlighet

 • kan bidra til å påvirke makthavere

 • tradisjonelle og sosiale medier

 • kartlegg mulighetene deres før dere kommer i gang

Mediene spiller en sentral rolle i et demokrati og kan sette saker på dagsorden. Innhold som blir omtalt i mediene kan være med på å påvirke både hva politikere og innbyggere generelt er opptatt av. Medieomtale er derfor en viktig plattform for aksjonister.

Media og SoMe kan bidra til synlighet og til å påvirke makthavere. I tradisjonelle medier, som aviser, TV og radio har redaktøren et tydelig ansvar for innholdet som publiseres. Særlig i større redaksjoner får man mange henvendelser hver dag, så det kan være vanskelig å få gjennomslag og få sin sak på trykk eller på sending når man ønsker det.

I sosiale medier, derimot kan hver og én være sin egen redaktør og de elektroniske spredningsmulighetene som ligger i disse mediene er store.

 

Før dere kommer i gang:

Hvilke lokalmedier er det der gruppen bor? Finn frem til sentrale journalister som skriver om temaene dere er opptatt, og lage en strategi for bruk av medier. Folkevalgte representanter kan også nås direkte på Twitter og Facebook.

 

Mulige aktører og media til samarbeid:

 • journalister
 • lokalaviser
 • Facebook
 • Snapchat
 • Twitter
 • andre medier
 

TIPS TIL BRUK AV SOSIALE MEDIERGENERELLE RÅDMERKEDAGER