Loujain ble først arrestert fordi hun kjørte bil, som var ulovlig for kvinner i Saudi-Arabia. Nå er hun endelig løslatt fra fengselet.
Publisert: 11. Feb 2021, kl. 08:03 | Sist oppdatert: 11. Feb 2021, kl. 20:02

Loujain al-Hathloul er en av Saudi-Arabias sterkeste stemmer for kvinners rettigheter.

Endelig løslatt! Foto: Skjermdump fra Loujains søsters twitterkonto.

Første gang hun ble arrestert var i 2014, etter at hun forsøkte å kjøre bil over grensen. Dette var en protest mot forbudet mot kvinnelige sjåfører.

Siden den gang har myndighetene forsøkt å kneble Loujain. Hun har blitt arrestert mange ganger. I 2020 ble hun dømt til fem år og åtte måneder i fengsel.

Onsdag 10. februar 2021 ble Loujain al-Hathloul endelig løslatt fra fengsel. Dette er fantastiske nyheter!

Tusen takk til alle som har engasjert seg for henne. Amnesty har jobbet intenst for å få løslatt Loujain, og kommer til å fortsette å følge saken.

Løslatt, men ikke fri

Loujain al-Hathloul ble løslatt fra fengsel 10. februar 2021. Etter internasjonalt press har saudiske myndigheter fremskyndet løslatelsen.

Uten fortsatt press på saudiske myndigheter vil ikke Loujains løslatelse innebære et liv i frihet. Hun kan ikke uttale seg fritt eller reise som hun vil, og hun har en ankesak hengende over hodet. Dessuten er hennes torturister ikke stilt til ansvar. Arbeidet fortsetter!

Ønsker like rettigheter

Loujain vokste opp i et land preget av store forskjeller mellom menn og kvinner. Siden studietiden har hun engasjert seg i kampen for kvinners rettigheter og for å avskaffe vergesystemet som har gitt menn kontroll over kvinners liv.

Loujains familie har støttet henne hele veien. På deres egne nettsider forteller familien om en modig og engasjert ung kvinne som har nektet å tie i kampen for sosial rettferdighet og kvinners rettigheter. Ifølge familien forblir Loujain positiv og optimistisk selv i de mørkeste tider.

Straffes for sin aktivisme

Loujain har flere ganger blitt straffet for sin aktivisme. I 2014 ble hun arrestert og fengslet i 73 dager etter at hun forsøkte å kjøre til Saudi-Arabia fra nabolandet De forente arabiske emirater som en protest mot forbudet mot kvinnelige sjåfører.

Da kvinner endelig fikk lov til å både stemme og stille til valg i Saudi-Arabia 2015, valgte Loujain å stille. Til tross for å ha blitt anerkjent som en kandidat, ble navnet hennes likevel aldri lagt til på stemmesedlene.

17. mai 2018 ble Loujain igjen arrestert av saudiske myndigheter. I nesten 10 måneder, frem til 13. mars 2019 ble hun holdt fengslet uten siktelser eller en rettssak.

Loujain er en av mange kvinner som har stått opp for kvinners rettigheter i Saudi-Arabia, blant annet gjennom kampanjen "Women2Drive".

Del av en større kvinnebegevelse

13. mars 2019 var Loujain blant 11 saudiske kvinnelige aktivister som ble inkludert i en rettssak i straffedomstolen i Riyadh. Høringen var lukket og hverken diplomater eller journalister fikk tilgang til rettssalen for å observere.

Flere av aktivistene var anklaget for å ha kontaktet utenlandsk media, andre aktivister og internasjonale organisasjoner, inkludert Amnesty International. Noen av de ble også anklaget for å ha «fremmet kvinners rettigheter» og for å ha «forsøkt å avskaffe vergesystemet».

Mens du er her…

Som mange ideelle organisasjoner, har innsamlingen vår blitt påvirket av korona-pandemien.

Vi er avhengig av våre viktige støttespillere for å finansiere vår pågående kamp for menneskerettighetene.

Hjelp oss å sørge for at regjeringer rundt om i verden gjør nok for å beskytte sårbare mennesker under denne pandemien.

Støtt arbeidet

Flere av de kvinnelige aktivistene har siden den gang blitt løslatt. Men fortsatt får de ikke lov til å bruke stemmene sine og er totalt kneblet fra å kunne si sine meninger. Saudiske myndigheters lovnad om endring har til nå bare vært tomme ord. Dersom reformene skal ha noen reell verdi, må det saudiske folk kunne bruke sin ytrings- og forsamlingsfrihet.

Amnesty har skrevet om Loujain og de andre kvinnelige menneskerettighetsforkjemperne i Saudi-Arabia ved flere anledninger.

Mishandlet i fengsel

Loujain tilbragte over 1000 dager i fengsel. I løpet av 2019 og 2020 ble hun gjentatte ganger utsatt for lengre perioder med isolasjon og andre former for mishandling hvor hun ble holdt uten kontakt med omverdenen og uten tilgang til familien eller advokater.

26. oktober 2020 begynte Loujain en sultestreik som varte i to uker. Sultestreiken var en protest mot mishandlingen hun hadde opplevd i fengsel, blant annet mot at hun ble nektet regelmessig kontakt med familien.

Dømt i terrordomstolen

I november 2020 ble saken hennes flyttet fra den ordinære straffedomstolen i Riyadh til en terrordomstol. Myndighetene begrunnet overføringen med hensyn til nasjonal sikkerhet.

Terrordomstolen blir regelmessig brukt av myndighetene for å stilne fredelige kritikere.

28. desember 2020 ble Loujain dømt til fem år og åtte måneder i fengsel av terrordomstolen. Hun ble dømt for å ha «spionert for utenlandske aktører» og for å «konspirere mot kongeriket» etter å ha fremmet kvinners rettigheter og krevd en slutt på vergesystemet i Saudi-Arabia.

Retten fastslo at to år og ti måneder skal trekkes fra fengselsdommen, samt at hun får fradrag for tiden hun allerede har sittet i fengsel. Dermed er det sannsynlig at hun slipper ut i mars 2021.

Men grunnet de ubegrunnede og falske anklagene mot henne og den urettferdige rettssaken, har Loujain tatt det modige valget om å anke dommen.

Hun nekter å dømmes som en «terrorist» for å ha kjempet for kvinners rettigheter på fredelig vis.

Nekter å gi opp

Loujains familie fikk være til stede da dommen mot Loujain ble avsagt i terrordomstolen. Da kunne de fortelle at Loujain gråt da dommen ble opplest. Hun var på det tidspunktet sterkt preget både fysisk og mentalt etter den to uker lange sultestreiken.

Likevel valgte Loujain å anke dommen på stedet og ba om en ny granskning av påstandene om tortur som hun tidligere har fremsagt.