Iran: Dødsstraff for å drikke alkohol

To menn som er funnet skyldige i å drikke alkohol må ikke bli henrettet, sier Amnesty. Alkoholforbruk er strengt forbudt ifølge Irans straffelov.
DELShare Copy 4Created with Sketch.backgroundLayer 1DELShare Copy 4Created with Sketch.backgroundLayer 1DEL
Publisert: 29. jun 2012, kl. 15:34 | Sist oppdatert: 29. jun 2012, kl. 15:34
Lederen for domstolene i Khorasan Razavi-provinsen har kunngjort at myndighetene forbereder seg på å gjennomføre dødsdommene, som har blitt stadfestet av høyesterett i Teheran.

Piskeslag og henrettelser

De to mennene som ikke har blitt navngitt, fikk begge 80 piskeslag som straff etter sine to tidligere lovbrudd på alkoholforbudet. Loven sier at man skal idømmes dødsstraff den tredje gangen forbudet blir brutt.

- Vi er imot dødsstraff i alle tilfeller. Men å dømmes til døden for alkoholforbruk er langt under minimumsstandarden for alvorlige forbrytelser som landene som utøver dødsstraff har blitt enige om, sier Ann Harrison fra Amnesty Internationals Midtøsten og Nord-Afrika-program.

Ifølge Harrison er det beklagelig at iranske myndigheter ikke opprettholder sine forpliktelser til internasjonale menneskerettigheter, ved å fjerne pisking og henrettelse som straff for alkoholforbruk.

Økende forbruk

Til tross for strenge straffer er alkohol lett tilgjengelig på det svarte markedet i Iran.

Kunngjøringen om henrettelsene kom i etterkant av en mediedebatt om økende alkoholforbruk i landet, som etterlyste andre måter å håndtere problemet på.

Selv om dødsdom for alkoholforbruk er relativt sjeldent, har Iran ofte pålagt dødsstraff for narkotikalovbrudd. Dette er til tross for at det ikke er noen klare bevis på at dødsstraff har en preventiv effekt på narkokriminalitet.

Topper versting-listen

Iran blir kun slått av Kina når det kommer til antall dødsstraffer som blir gjennomført i året. Mange av de 600 henrettelsene som det regnes med at har funnet sted i 2011 i Iran, ble utført i hemmelighet.

Internasjonale standarder forbyr bruk av dødsstraff, med unntak av “forbrytelser som har til drap til hensikt og som resulterer i tap av liv”. FNs menneskerettighetskomité har ved uttallige anledninger kommet frem til at narkotikarelaterte lovbrudd ikke oppfyller dette kriteriet.

Amnesty International fordømmer dødsstraff i alle tilfeller - som den mest grusomme, umenneskelige og nedverdigende straff og mener det er helt i strid med FNs menneskerettighetserklæring.

- Iran må stoppe idømmelsen av dødsstraff i narkotika- eller alkoholrelaterte forbrytelser, som et første skritt mot fullstendig avskaffelse av dødsstraff, sier Harrison.
 
 


FAKTA:
  • Siden den islamske revolusjonen i 1979 har alkohol vært forbudt i Iran.
  • Om lag 60-80 millioner liter alkohol blir smuglet inn i Iran hvert år.
  • Over 600 henrettelser ble dokumentert i Iran i 2011.
  • Så langt i 2012 er 139 bekreftet henrettet av statlige myndigheter, det egentlige tallet er trolig over 200.
  • Narkotikakriminalitet dominerer statistikken, som bakgrunn for 81 prosent av alle henrettelser i 2011.
  • Henging er den vanligste formen for henrettelse.


Les mer på amnesty.no