Inviter politikere og andre makthavere til debatt

Publisert: 25. jun 2019, kl. 10:34 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:19
KORT OPPSUMMERT
  • presenter en sak
  • delta på valgmøter
  • inviter dem til å delta på et møte
  • kontakt regionleder i forkant

Presenter en sak for politiske myndigheter, så som statsminister eller statsråder, parti- eller gruppeledere eller stortingskomitéer. Delta på parti- eller valgmøter, valgstand m.m.

Inviter dem til å delta på et møte der dere kan få lagt fra Amnesty sine syn og eventuelle krav. Kontakt regionleder i forkant.

 

TIPS TIL ARRANGEMENTERGENERELLE RÅDMERKEDAGER