Hold en appell på et lokalt arrangement

Publisert: 25. jun 2019, kl. 10:08 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:19
kort oppsummert
  • svar på spørsmålene som står her før du begynner å skrive appellen
  • vær nøye i forberedingen av gjennomføringen: sjekk språk, innhold og kroppsspråk

Når du skriver appellen må du tenke gjennom:

Hvem du er, hvem publikum er, hvem du vil påvirke, hvilke argumenter du vil bruke, hvorfor du vil holde appell, finn klare poeng, hva du reagerer på, hva du ønsker, om du kan gjøre noe lokalt relevant, hvilke krav Amnesty har.

 

Under gjennomføringen:

Vær kort, konsis, inspirerende, bruk ditt eget språk, snakk høyt nok, snakk ikke for fort, bruk pauser for å understreke poengene. Ha øyekontakt med de du taler til, tenk på kroppsspråket, pass tiden.

 

Utkast og støtte til appell kan fås fra regionleder.

 

TIPS TIL ARRANGEMENTERGENERELLE RÅDMERKEDAGER