Her er en liten samling saker fra arkivet om problematiske sider ved statens maktbruk i Norge som Amnesty har tatt opp.