Denne ukens Brennpunkt på NRK, «Fengslet og forlatt», viser at psykisk syke fanger fortsatt får en nedverdigende behandling i norske fengsler, til tross for gjentatt kritikk fra FN.
 
Publisert: 20. Apr 2018, kl. 11:04 | Sist oppdatert: 29. Feb 2024, kl. 11:22
Se NRK Brennpunkts "Fengslet og forlatt"

Til uken skal Norge på ny eksamineres av FNs torturkomite som i mange år har bedt norske myndigheter om å begrense bruken av isolasjon i fengsel og varetekt, og å sørge for at psykisk syke fanger får den behandlingen de trenger.

- Norge vil på nytt bli kritisert for ikke å gjøre det de plikter å gjøre. Det er langt på overtid at myndighetene tar sitt ansvar, sier generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs.

Amnesty og NGO-forum for menneskerettigheter har situasjonen for psykisk syke fanger med i sine rapporter til FNs torturkomite og FNs menneskerettighetskomite, fordi de mener at Norges behandling av disse menneskene er strid med Torturkonvensjonen og Norges menneskerettighetsforpliktelser.

- Alvorlig psykisk syke fanger får ikke den nødvendige hjelpen de har rett til å få. Tvert i mot holdes mange av dem i isolasjon i sine fengselsceller måneder og år, noe som er å anse som tortur, sier Egenæs.

Norge har gjentatte ganger fått kritikk fra både FNs komite mot tortur og den Europeiske komiteen mot tortur for hvordan Norge behandler psykisk syke fanger, og de har gitt Norge konkrete anbefalinger på hva som bør gjøres. Men, dette blir ikke fulgt opp av norske myndigheter.

- Psykisk syke fanger er ingen sterk og synlig pressgruppe, de har nok med å klare seg. Og de er åpenbart heller ikke mennesker som våre politikere bryr seg noe særlig om. Men, det er våre politikeres ansvar å sørge for at ingen utsettes for umenneskelig behandling eller tortur, og at Norge oppfyller sine internasjonale menneskerettighetsforpliktelser, sier Egenæs.

- I løpet av året kommer også den Europeiske komiteen mot tortur for å inspisere forholdene i norske fengsler og andre lukkede institusjoner. Vi forventer at norske myndigheter tar sitt ansvar for de psykisk syke fangene og slutter å behandle dem som rettsløse.