Amnestys arbeid gir resultater! Noen kommer raskt, andre etter år med standhaftig mobilisering. Her er et knippe av dem.