I juli 2019 bekreftet endelig Google at sensurprosjektet "Dragonfly" er stanset. Over 100.000 personer signerte Amnestys aksjon. Det nytter!
Publisert: 22. aug 2019, kl. 12:34 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:07

Prosjektet "Dragonfly" var et hemmeligholdt prosjekt der Google jobbet med å utvikle en sensurvennlig søkemotor for kinesiske myndigheter. Søkemotoren skulle tilpasses kinesiske myndigheters mulighet til overvåking og senur av Googles brukere i Kina.

Sammen med hundrevis av ansatte i Google, gikk Amnesty International hardt ut og aksjonerte mot prosjektet og krevde at prosjektet ble stanset.

Over 100.000 signerte aksjonen. I Norge ble det samlet inn nærmere 12000 signaturer.

I juli kom den gledelige nyheten: Prosjektet ble bekreftet avsluttet av Google!

Kun satt på pause i 2018

I desember 2018 kom det frem at Googles planene om en sensurvennlig søkemotor i Kina var satt på pause. Men dette var ikke holdbart da Google ikke forpliktet seg til å stanse prosjektet, og dermed kunne starte det opp igjen når som helst.

En demonstrasjon mot prosjektet "Dragonfly" i Nederland. Foto: Amnesty International

Etter vedvarende press mot Google, kom nyheten i juli, under en høring i den amerikanske kongressen; en leder i selskapet gav en klar og tydelig bekreftelse på at Google hadde avsluttet prosjektet "Dragonfly".

- Må gå et skritt lenger

Joe Westby, som forsker på teknologi og menneskerettigheter ved Amnesty Tech, mener at dette er gode nyheter og at dette skyldes kampanjearbeidet til hundrevis av Google-ansatte, over 70 menneskerettighetsorganisasjoner og tusenvis av aktivister rundt i verden.

Samtidig påpeker han at Google ikke har forpliktet seg til å droppe sensurerte søkemoterer for godt.

Google må gå et skritt lenger og forplikte seg til aldri å bistå Kinas sensur og overvåking i storskala. Selskapets tidligere unnvikende holdning på dette temaet gjør at døren fortsatt står åpen for fremtidige overgrep. Administrerende direktør, Sundar Pichai, burde komme med en endelig uttalelse om at selskapet ikke vil ta del i noe prosjekter i Kina som undergraver menneskerettigheter.

Joe Westby, Amnesty tech

Hvordan har Amnesty bidratt til at Google avsluttet prosjektet "Dragonfly"?

På verdensbasis ble Amnestys aksjon signert av over 100.000 personer. Alle disse signaturene ble overlevert i et personlig møte mellom Amnesty Internationals generalsekretær Kumi Naidoo og en representant for Google.

Amnesty har oppfordret folkvalgte i den amerikanske kongressen til å legge press på Google og holde selskapet ansvarlig for deres rolle i prosjektet. Amnesty har også bidratt til å holde medias søkelys på saken, og på den måte bidratt til fokus på saken.

I arbeidet med denne saken har Amnesty også jobbet tett med varslere som var tidligere ansatte i Google, deriblant Jack Poulson.

Her kan du lese brevet som ansatte i Google har skrevet til støtte for Amnestys aksjon.

Foto: Amnesty International

Bakgrunn

I 2010 trakk Google seg ut av Kina. Dett var grunnet Kinas regler om sensur og det faktum at myndighetene overvåket og skaffet seg tilgang til informasjon om kinesiske brukere gjennom Gmail, som er Googles e-post-tjeneste.

Senuren har fortsatt i landet. I 2017 vedtok landet en ny lov om internettsikkerhet som påla internettselskaper blant annet å samarbeide med myndighetene om sensuren, og gi myndighetene full tilgang til informasjon om kinesiske brukere.

Hvis søkemotoren hadde blitt lansert, ville mennesker som bruker Google i Kina bli blokkert fra tilgang på forbudte nettsider som Wikipedia og Facebook, og innhold som dukker opp fra søkeord som «menneskerettigheter» ville blitt sensurert.