Økonomistyring i Amnesty-gruppa

Tips og triks for å få økonomisk støtte til gruppas arbeid.
Publisert: 11. okt 2018, kl. 17:07 | Sist oppdatert: 23. Feb 2023, kl. 13:34

← tilbake til verktøykassaGruppers økonomi: tips og triks

Generelle regler

 1. Gruppa må være kjent med og følge de økonomiske retningslinjene for grupper
 2. Gruppa bør velge en økonomiansvarlig som passer på at retningslinjene følges, og som er ansvarlig for å lage budsjett og følge opp kostnader i gruppa
 3. Vi anbefaler ikke at gruppene samler inn og har egne midler, men heller at de søker om støtte til aktiviteter fra regionleder. Hvis gruppa har egne midler skal de ha en økonomiansvarlig som er ansvarlig for å sende inn årlige økonomirapporter.
 4. Husk at vi ikke tar imot statlig støtte. Det gjelder også gruppene. Statlig støtte inkluderer støtte fra kommunene, og alle nasjonale og lokale departementer og avdelinger. Er dere usikre, ta kontakt med deres regionleder.
 5. Grupper skal ikke ha egne støttemedlemmer som støtter gruppen økonomisk.

Få økonomisk støtte fra din regionleder

Det er fullt mulig å søke pengestøtte fra regionleder til forskjellige typer aktiviteter i gruppa. Det er da viktig at aktiviteten bidrar til økt aktivisme og/ eller synlighet av Amnestys prioriterte arbeid. Det vil si at dere for eksempel kan søke om støtte til matservering for et møte med nye medlemmer i gruppa, eller til et arrangement i byen der dere bor. Begrunn søknaden godt, så er det større sjanse for at dere får gjennomslag!

Om støtten blir innvilget avhenger av at aktiviteten bidrar til økt aktivisme eller synlighet, hvor mye midler regionlederen din har igjen til å bruke på gruppeaktiviteter.

Hvordan søke støtte fra din regionleder:

 • Send søknad gjennom minside så snart dere begynner planleggingen av aktiviteten. Søker dere om en stor sum til et stort arrangement, anbefales det å søke i ekstra god tid, slik at regionleder har god tid til å vurdere søknaden.
 • Inkluder i søknaden:
  • Hvem som søker (gruppe/ kontaktperson)
  • Hva dere skal bruke pengene på (type aktivitet)
  • Hvorfor dere trenger økonomisk støtte
  • Budsjett med oversikt over alle kostnader
  • Når aktiviteten skal gjennomføres
  • Hva vil dere oppnå med aktiviteten
  • Om dere søker midler andre steder og i så fall hvor
 • Etter gjennomført aktivitet må dere levere kvitteringer med reelle kostnader til regionleder, og eventuelt refundere penger dere ikke brukte
 • Vedlagt finner dere søknadsskjema dere kan bruke til å søke støtte fra regionlederne.

Søk om økonomisk støtte eksternt

Det er mulig for Amnesty-grupper å søke økonomisk støtte fra fond, organisasjoner, bedrifter og lignende som tilbyr dette. Det er viktig å huske på at dere ikke kan søke støtte fra staten, det inkluderer kommunen dere bor i.

Hvis dere skal søke støtte eksternt må dere først ta kontakt med regionleder, for å forsikre dere om at dere kan søke støtte der, og at det ikke blir sendt andre søknader fra Amnesty til samme sted samtidig, slik at vi konkurrerer med oss selv.

Når regionleder har bekreftet at dere kan søke, er det bare å fylle ut søknaden etter henvisningene fra stedet dere skal søke.

Har dere spørsmål om å søke eksternt kan dere ta kontakt med regionleder.