Bilde

Flyktninger fra Syria

Krigen i Syria har drevet nær halve befolkningen på flukt. Amnesty arbeider for at de som trenger beskyttelse, skal få det.
I et lite rom bak en parkeringsplass i Beirut sentrum bor en syrisk flyktningfamilie på fire. Gutten Yousef (4) har fått diagnosen autisme. Seniorrådgiver i Amnesty Norge, Ina Tin, møtte familien og deres virkelighet når hun var på etterforskningsreise i Libanon i september 2014.

Hva innebærer krigen i Syria?

Krigen i Syria startet etter at fredelige protester mot regjeringen i 2011 ble brutalt slått ned av sikkerhetsstyrker. Etter et knapt år startet opposisjonsgrupper å bevæpne seg for å beskytte sivile. En borgerkrig utviklet seg.

De siste årene har denne borgerkrigen blitt en krig der mange andre land også er involvert. Noen land er direkte inne med styrker, som Iran og Hizbollah fra Libanon på Assads side og "fremmedkrigere" fra en rekke land på opposisjonsgruppenes side. I tillegg leverer mange land våpen eller finansiell støtte til de ulike partene.

Over 4,8 millioner mennesker har flyktet over grensen til Syrias naboland, Libanon, Jordan, Irak, Egypt og Tyrkia.

Krigsforbrytelser og menneskerettighetsbrudd

Både regjeringsstyrker og ikke-statlige væpnede grupper har begått krigsforbrytelser og brudd på internasjonal humanitær rett. Den sivile befolkningen blir stadig utsatt for nye angrep, på sine hjem, skoler og sykehus.

Både regjeringshæren og ikke-statlige aktører har:

 • Brukt ulovlige våpen.
 • Utført angrep som ikke skiller mellom sivile og militære mål.
 • Direkte angrepet sivile og sivile objekter.
 • Utført summariske henrettelser.
 • Tatt sivile som gisler.

Regjeringsstyrker har:

 • Holdt sivile under beleiring i lengre perioder. Det har ført til at mange sivile har dødd av sult og ,mangel på helsehjelp.
 • Systematisk bombet hovedsakelig sivile områder. Det har ført til omfattende ødeleggelser og tap av liv i tillegg til at det har drevet nær halve befolkningen på flukt.
 • Systematisk brukt tortur i forvaringsanstalter og fengsler som antas å ha ført til mange tusen dødsfall.
 • Både regjeringsstyrker og pro-regjeringsstyrker har seksuelt trakassert og voldtatt kvinner i fengsler og forvaringsanstalter.

Ikke-statlige aktører har:

 • Utført angrep som ikke skiller mellom sivile og militære mål.

Gruppen som kaller seg Den islamske staten, IS, har:

 • Utført summariske henrettelser av hundrevis, eller tusenvis, av mennesker, både tilfangetatte krigere/soldater og sivile.
 • Utsatt individer, inkludert barn, for tortur og mishandling.
 • Utført omfattende voldtekt, seksualisert vold og påført kvinner tvungne graviditeter.

Dette gjør Amnesty:

Amnesty har fortløpende etterforsket og dokumentert overgrep som begås av alle sider i konflikten. Dette vil senere kunne danne grunnlag for et rettsoppgjør og rettferdighet på sikt.

Vi har fremlagt krav om at situasjonen i Syria overføres til Den internasjonale straffedomstolen ICC, at våpen ikke selges til Assad eller andre grupper som begår overgrep, og at Assad-regimets midler i utlandet fryses.

I 2015 startet vi også en internasjonal kampanje for flyktninger fra Syria. I Norge sendte vi om lag 50.000 underskrifter til statsministerens kontor for å kreve at regjeringen tar mer ansvar i flyktningkrisen.

Amnesty har også aksjonert for en rekke enkeltsaker.