Flashmob eller gatestunt

Publisert: 25. jun 2019, kl. 10:05 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:19

KORT OPPSUMMERT
  • krever god planlegging
  • åpent område er nødvendig
  • kan skape stor interesse
  • svært egnet til å legges ut på nett

En flashmob er en type aktivitet hvor folk som tilsynelatende ikke kjenner hverandre, begynner med samme aktivitet på et område. Dette krever en god del planlegging. Dere trenger et åpent område hvor det ferdes mange mennesker og hvor dere kan synes godt. Det er helt opp til dere hva dere vil gjøre, men hovedpoenget er at det skal skje plutselig. Om dette er godt gjennomført stunt kan det skape stor interesse fra de som er i området, og det er svært egnet til å legges ut på nett i ettertid.

 

TIPS TIL ARRANGEMENTERGENERELLE RÅDMERKEDAGER