Advokaten Gao Zhisheng har i årevis gitt gratis juridisk hjelp til mennesker i nød. Men etter at han stod opp mot religiøs forfølgelse, ble han straffet hardt. Etter at han ble arrestert i 2017, har ingen hørt fra ham.
Publisert: 30. sep 2021, kl. 09:57 | Sist oppdatert: 30. sep 2021, kl. 10:16

I 2001 kåret Kinas justisdepartement advokaten Gao Zhisheng til en av landets ti viktigste advokater, på grunn av Gaos frivillige arbeid for å gi juridisk bistand til mennesker i nødsituasjoner. Fire år senere ble Gao Zhisheng imidlertid fratatt sin advokattillatelse, etter at han hadde publisert et åpent brev til regjeringen der han oppfordret til slutt på religiøs forfølgelse, og spesielt den brutale forfølgelsen av trossamfunnet Falun gong.

Privat bilde.

I de siste 16 år har Gao Zhisheng blitt fengslet, torturert og truet på livet flere ganger og holdt under konstant overvåking på grunn av hans engasjement for religionsfrihet, frihet fra tortur og andre menneskerettigheter som er garantert gjennom kinesiske lover.

I 2016 publiserte Gao Zhisheng sine memoirer der han blant annet beskrev behandlingen han opplevde i fengsel. I august 2017 ble han på nytt arrestert og forsvant. Siden har ingen sett eller hørt noe fra ham, og på grunn av hans tidligere historie må vi frykte at han er i livsfare på grunn av tortur.

Ikke alle er like for loven

Sammenfallende med Kinas store økonomiske fremgang gjennom de siste 30 år har landets makthavere prøvd å utvikle et moderne lovsystem. «Rettsstaten skal sikre at det er befolkningen som hersker over landet» uttalte Kinas tidligere president Hu Jintao i 2006. Loven skal være grunnlag for å løse konflikter mellom folk, og det skal sikre at statens handlinger er forutsigbare.

Det kinesiske myndigheter imidlertid har forsømt å bygge er en uavhengig rettsstat, der også landets makthavere selv må respektere loven og stå til ansvar for uavhengige domstoler akkurat som alle andre. Spesielt rettssaker som oppfattes som politisk sensitiv er preget av politisk innblanding, manglende tilgang til advokater og domfellelser uten bevis for kriminelle handlinger. Advokatkontorer kan bli instruert av myndighetene til å la være å forsvare enkelte personer eller persongrupper, eller håndtere spesielle typer saker. Advokater som ikke gjør som myndighetene sier, risikerer ikke bare at de selv kan miste tillatelsen eller havne i fengsel, men også at advokatselskapet de jobber for kan bli straffet eller stengt.

I juli 2015 satte Kinas styresmakter i gang en kampanje mot advokater og andre som ga råd til mennesker som ble rammet av myndighetenes lovbrudd. Nesten 250 advokater og aktivister ble arrestert eller avhørt av statens sikkerhetstjeneste. Mange av dem er fortsatt fengslet eller under streng overvåking.