Hun kritiserte myndighetene for å ha torturert mannen hennes. For dette ble hun fengslet.
Publisert: 30. sep 2021, kl. 09:57 | Sist oppdatert: 8. okt 2021, kl. 08:43

Menneskerettighetsforkjemperen Li Qiaochu har opplevd på egen kropp hvor farlig det kan være å snakke om rettferdighet og likestilling i Kina. Hennes engasjement for kvinners og arbeidstakers rettigheter og hennes arbeid for å beskytte fattige i Beijing mot tvangsutkastelser, har gjentatte ganger utsatt henne for trakassering fra politiet.

Li Qiaochu ser rett i kamera. Hun har langt, svart hår og har på seg en hvit blondebluse og et enkelt halskjede med en perle på.
Privat bilde.

Etter at hennes mann, juristen og menneskerettighetsforkjemperen Xu Zhiyong, ble arrestert i februar 2020, ble Li Qiaochu gjentatte ganger kalt inn til politiavhør. Da hun i februar 2021 offentlig kritiserte fengslingen av mannen sin og torturen som han og andre ble utsatt, ble hun selv arrestert og siktet for å «oppfordre til undergraving av statsmakten». Hun sitter fortsatt i varetekt, uten at myndighetene har lagt frem noe bevis for at hun har gjort noe annet enn å benytte seg av sin rett til ytringsfrihet.

Det å snakke om menneskerettigheter er risikosport i Kina

Kinesiske myndigheter og ledelsen i det kinesiske kommunistpartiet prøver å fremstille seg selv som omsorgsfulle og uegennyttige ledere som bare er opptatt av folkets beste. Avsløringer om deres omfattende brudd på menneskerettighetene passer dårlig til dette bildet, og de som er mistenkt for å stå bak den type kritikk, blir nådeløst forfulgt.

Undertrykkelsen av menneskerettighetsforkjempere rammer ikke bare de som kritiserer mangel på sivile og politiske rettigheter som ytringsfrihet, demokrati eller beskyttelse mot tortur. Selv aktivister som tar opp problemer som kinesiske myndigheter selv anerkjenner, som boligløshet, diskriminering av kvinner eller utnyttelse av migrantarbeidere fra andre deler av Kina i landets store fabrikker, blir forfulgt for å tvinge dem til taushet. Hardest av alle rammes de som prøver å få i gang en større diskusjon om Kinas politiske system, eller de som prøver å organisere sivilsamfunnsaktører til en større bevegelse for å fremme menneskerettighetene.