To voksne kvinner og et barn sitter på gulvet. Barnet ser inn i kamera.
Amnesty International jobber for frihet, likeverd og rettferdighet for alle mennesker. Her kan du se en oversikt over hvilke områder vi jobber innenfor:

Aktuelt nå: