Her finner du oppgavene som omhandler netthets og hvordan det påvirker demokratiet.
Læringsmål

10. trinn
Utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten

1. vg
Vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen

Hatefulle ytringer er ulovlige

I norsk straffelov finnes det en paragraf (§185) som viser at å snakke nedsettende om visse egenskaper ved menneskers identitet er ulovlig og kan straffes. Det innebærer å snakke nedsettende og hatefullt mot ulike folk. Les loven her.

1. Hva sier denne straffeloven?

2. Fyll inn det som mangler

Straffeloven om hatefulle ytringer (§185) omhandler hatefulle eller diskriminerende ytringer mot personer på grunn av deres:
a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse
b) religion eller livssyn
c) seksuelle orientering
d)
e) nedsatte funksjonsevne

3. Hvilke konsekvenser kan det ha om man bryter §185 i følge den norske straffeloven?

4. Les en forenklet versjon av FNs menneskerettigheter her. Hvilke menneskerettigheter kan knyttes til §185? Hvorfor mener du disse menneskerettighetene kan knyttes til § 185?

5. Hvem gjelder menneskerettighetene for?

Konsekvensene av netthets

Reflekter over dette spørsmålet: I videoen over får du se noen typer netthets som kvinner er spesielt utsatt for. Hvordan ville du reagert om noen hadde sendt deg slike meldinger?

Oppgave:

1. Hva kan skje med kvinners ytringsfrihet om de møtes med slik netthets?

2. Les om Amnestys undersøkelse av netthets mot kvinner her.

3. Hvordan skiller netthets mot kvinner seg fra annen type netthets?

4. Hvilke konsekvenser kan det ha for kvinner som opplever netthets?

5. Hva mener du kan gjøres for å forhindre hatefulle ytringer? Diskuter med sidemannen og notér 3 forslag