Ukjente menn følger etter Danelly hvor enn hun går. Hun frykter at hun og datteren kan bli drept. Krev at de beskyttes!
Publisert: 12. Jan 2022, kl. 15:04 | Sist oppdatert: 3. okt 2022, kl. 11:25
Forfulgt og truet
Bilde
Danelly Estupiñan
Danelly Estupiñan

Danelly Estupiñan bor i den colombianske byen Buenaventura i delstaten Valle del Cauca på landets vestkyst. Byen er kjent for havnen som er Colombias største, som tiltrekker seg næringsliv og kriminelle aktører som har økonomiske interesser knyttet til havnen og områdene rundt.

Danelly er en del av "Proceso de Comunidades Negras" (PCN), en paraplybevegelse for over 140 organisasjoner som ​​jobber for å forsvare spesielt afro-colombianeres rettigheter, som av historiske årsaker har særegne rettigheter, gjennom å beskytte deres tradisjonelle landområder og kulturelle tradisjoner.

I Colombia er dette en livsfarlig jobb. Ved å forsvare miljø og menneskerettigheter, utfordrer Danelly sterke økonomiske interesser. Hun har blant annet publisert research knyttet til miljøkonsekvensene fra havnen i Buenaventura. Flere kriminelle nettverk ønsker henne drept. Spesielt utviklingen av havnen har Danelly vært kritisk til. Hun mener utviklerne av havnen utvider den uten å ta hensyn til afro-colombianerne som bor i området.

Buenaventura, Colombia

Området rundt havnen har et unikt mangroveøkosystem med stort biomangfold som må ivaretas. Afro-colombianere har også i lang tid bodd i området, ofte i tradisjonelle trehus som bygges på stylter over vannet. Danelly er opptatt av ivaretakelsen av både miljøet og rettighetene til minoritetene i området. Til tross for at byen generer enorme inntekter takket være den store havnen, bor mange afro-colombianere i prekære omstendigheter uten nødvendig sanitær infrastruktur eller ivaretakelsen av grunnleggende rettigheter. I tillegg er byen til stadighet rammet av ekstrem og utbredt vold.

Som en uttalt og synlig menneskerettighetsforkjemper har Danelly blitt forfulgt, filmet og fotografert. Tenåringsdatteren hennes blir forfulgt på vei til dansetimer. De føler seg ikke trygge noe sted.

«Jeg blir truet for arbeidet jeg gjør (…). Jeg blir konstant forfulgt, og det kan ende med mord.»

Danelly Estupiñan

​​​​​​

På bakgrunn av truslene har myndighetene i Colombia sørget for at Danelly får beskyttelse av den nasjonale beskyttelsesenheten. I 2021, ble beskyttelsen omsider også utvidet til andre medlemmer av PCN. Danelly er tildelt bil med livvakter. Tre av kontorene til PCN har fått installert CCTV-kameraer, flere av medlemmene har blitt tildelt telefoner og de har fått motorer til båtene de eier.

Amnesty International synes disse grepene er verdifulle, men er ikke nok til å adressere rotårsakene bak truslene. Blant annet har ikke etterforskningen av truslene mot Danelly og datteren gitt resultater, og truslene mot dem har ikke opphørt.

Amnesty er bekymret for at så lenge Danelly kjemper for miljø og menneskerettigheter, vil livet hennes være i fare.

Truslene mot Danelly må etterforskes

Myndighetenes tiltak og beskyttelsen gitt av den nasjonale beskyttelsesenheten har vært viktig, men bedre tiltak er nødvendig for å beskytte Danelly og de øvrige medlemmene av PCN.

Samtidig bør kongressen følge opp at den utøvende makten ivaretar sitt ansvar for å beskytte menneskerettighetsforkjempere som Danelly.

I et intervju med The Guardian forteller Danelly om en stadig forverret situasjon i Buenaventura. Hun forteller at byen står i en forferdelig krise: «Det er en kritisk situasjon, en humanitær krise».

I 2021 overleverte Amnesty International tusenvis av signaturer til colombianske myndigheter. 16.717 av disse var fra Norge.

I november 2021 deltok Amnesty International i en høring i den colombianske kongressen for å kreve at det opprettes en parlamentarisk kommisjon for å verifisere at menneskerettighetsforkjempere får den beskyttelsen de trenger.

Amnesty krever at:

    • Riksadvokaten i Colombia iverksetter en grundig og uavhengig etterforskning av forfølgelsen av Danelly Estupiñan og andre tilfeller hvor hennes sikkerhet har vært truet, med mål om å identifisere og stanse gjerningspersonene så hennes fysiske og mentale helse ikke lenger står i fare.
    • Kongressen i Colombia oppretter en parlamentarisk kommisjon for å verifisere at menneskerettighetsforkjempere får den beskyttelsen de trenger.

I januar 2022 fikk Gruppe 48 i Amnesty International Norge svar av riksadvokatens enhet som jobber med å etterforske trusler mot menneskerettighetsforkjempere. De gjorde rede for at det var en pågående etterforskning, men kunne ikke vise til noen resultater.

Dette kan du gjøre for Danelly

Skriv et appellbrev

Mottaker: Riksadvokat Francisco Roberto Barbosa

Tiltaleform: Dear Attorney General

Adresse: Avenida Calle 24 No. 52 – 01, 111321, Bogotá, D.C

Send appell på e-post

Riksadvokat, Francisco Roberto Barbosa: [email protected]

Send appell på Twitter

Skriv et solidaritetsbrev

Solidaritetsmeldinger med oppmuntrende ord er veldig velkomne. Ikke bare vil de bidra til å gi Danelly og familien mot, de vil også vise de andre kollektivene som Danelly jobber sammen med at verden er bekymret for henne, familien og andre lokale aktivister. Send gjerne Danelly et postkort eller brev som viser et landemerke eller et landskapsbilde fra stedet der du bor.

Sendes til Frank Conde Tangberg, PB: 702 Sentrum, 0106 Oslo.

Oppdateringer i saken

Innbrudd

Til tross for at Estupiñan hadde beskyttelse fra den nasjonale beskyttelsesenheten, brøt fremmede mennesker seg inn i huset hennes. Hun anmeldte saken hos påtalemyndigheten.

Styrkede beskyttelsestiltak

Den nasjonale beskyttelsesenheten vedtok styrkede beskyttelsestiltak for Estupiñan og øvrige medlemmer av PCN. Danelly er tildelt bil med livvakter. Tre av kontorene til PCN har fått installert CCTV-kameraer, flere av medlemmene har blitt tildelt telefoner og de har fått motorer til båtene de eier.