Arranger en tegne- eller skrivekonkurranse

Publisert: 25. jun 2019, kl. 10:04 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:19
KORT OPPSUMMERT
  • for barn, ungdom og voksne
  • omkring ett tema
  • mulig samarbeid med avis og/eller skoler

Tegnekonkurranse:

Invitere barne- eller ungdomsskoler til tegnekonkurranse omkring ett tema (tilpasset alder) som for eksempel rett til frihet, retten til å elske, sted å bo, rent vann osv. Dette kan gjerne gjøres opp mot slutten av skoleåret som en sommerkonkurranse, for eksempel i samarbeid med lokalavis og med premiering. Noen av de beste tegningene kan trykkes opp som kort og selges til inntekt for AIN (ta i så fall kontakt med regionleder først for råd og godkjenning).

 

Skrivekonkurranse:

I samarbeid med avis/skoler kan man utfordre ungdommer/voksne/barn til å skrive en fortelling/dikt i tilknytning til en sak/aksjon/kampanje. Her kan man også samarbeide med lokalaviser eller nettaviser (for ungdom) for å få publisert de beste bidragene.

 

Hvis man velger en slike type aksjon kan det være lurt å alliere seg med noen som har spesifikk kunnskap om det å skrive/tegne, og opprette en jury der disse er med.

 

TIPS TIL ARRANGEMENTERGENERELLE RÅDMERKEDAGER