Arranger en negativ eller positiv prisutdeling

Publisert: 25. jun 2019, kl. 10:24 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:19

Positiv:

KORT OPPSUMMERT
  • ha flere nominerte i nærområdet
  • få media med på utdelingen
  • grunnlaget må være etterprøvbart og godt forankret
  • ha dialog med regionleder

Dele ut en prisen (blant flere nominerte) til noen i nærområdet som har gjort noe positivt for menneskerettighetene. Prøv å få media med på utdelingen. For eksempel går det an å dele ut en lokal menneskerettighetspris. Det kan være lurt å være i dialog med regionleder i forkant.

 

Negativ:

Del ut en pris (blant flere nominerte) til noen i nærområdet som har gjort noe negativt for menneskerettighetene eller unnlatt å handle. Prøv å få media med på utdelingen. Her må man være varsom med hvem eller hva man velger, og at grunnlaget er etterprøvbart og godt forankret. Ha dialog med regionleder.

 

TIPS TIL ARRANGEMENTERGENERELLE RÅDMERKEDAGER