Arranger en debatt

Publisert: 25. jun 2019, kl. 10:10 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:19
KORT OPPSUMMERT
  • husk politisk uavhengighet
  • husk bredt spekter av debattanter
  • trenger god forbereding
  • husk nøyaktig gjennomføring som beskrevet nedenfor

Husk at Amnesty er politisk uavhengig. Inviter derfor et bredt spekter av politikere og andre relevante debattanter, og vurder hvor balansert og interessant debatten vil kunne bli. Hvis alle deltakerne er enige, blir det kanskje ingen spennende debatt.

  

Forbered dere godt:

Kontakte deltagere og gi dem en tydelig føring på tema og tid til rådighet, finn ordstyrer/innleder som også må ha god innsikt i saken som skal debatteres. Bestill fasiliteter i god tid og sørg for god markedsføring. Ordstyreren har et særlig ansvar for at debatten får mål, fremdrift og kvalitet.

 

Under gjennomføringen:

En innledning om bakgrunnen for debatten og Amnesty sin rolle/krav kan være en god start slik at publikum skal forstå konteksten. La deltakerne får snakke ferdig, men pass på at de holder seg til saken og ikke la dem få kontrollere debattens retning og underspørsmål for mye. Pass på klokken og at alle får like mye tid til disposisjon. Det er også lurt å åpne opp for spørsmål fra salen, utdyp og hjelp gjerne hvis en publikummer er i tvil eller ikke får et godt nok svar fra debattantene.

Mot slutten av debatten kan det være nyttig at ordstyrer kort oppsummerer det som har kommet frem. Ellers er det svært viktig at debattleder/innleder og andre representanter fra gruppa, ivaretar Amnesty sitt nøytralitetskrav hvis det er politiske, livssynsmessige eller økonomiske temaer som tas opp. Det kan også være lærerikt å gå på andres debatter og lære av diss før gruppa selv skal arrangere noe lignende.

 

TIPS TIL ARRANGEMENTERGENERELLE RÅDMERKEDAGER