Arranger eller delta i demonstrasjon eller fakkeltog

Publisert: 25. jun 2019, kl. 10:12 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:19
KORT OPPSUMMERT
  • krever en god del planlegging
  • ha dialog med regionleder
  • søk tillatelse (lokale myndigheter, politi, vegvesen, kommune og brann)
  • arranger en workshop til forbereding i forkant

Å arrangere en demonstrasjon krever en god del planlegging. Blant annet må man ha dialog med regionleder, informere og søke tillatelse hos lokale myndigheter, politi, vegvesen, kommune og brann (ved fakkeltog).

 

Til forbereding:

Avhold en workshop i forkant og lag materiell til demonstrasjonen / fakkeltoget (så som plakater, flyers, foto, underskriftsliter), samt sett opp vaktplan (tilsyn underveis i marsjen, tenning og slukking av fakler m.m.).

 

TIPS TIL ARRANGEMENTERGENERELLE RÅDMERKEDAGER