Åpen filmkveld

Publisert: 25. jun 2019, kl. 10:13 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:19
KORT OPPSUMMERT
 • film med relevant tema
 • eventuelt påfølgende samtale
 • sjekk rettigheter til å vise filmen (ta kontakt med regionlederen)
 • velg et aktuelt sted

Vise en film med relevant tema, eventuelt med påfølgende samtale.

 

Tips til planleggingen:

 • Finn egnet lokale
 • lei film (snakk med regionleder og sjekk rettigheter til å vise filmen)
 • inngå samarbeid
 • spre arrangementet i sosiale media og gjennom gruppemøter
 

Mulige arenaer til samarbeid:

 • kino
 • cinematek (kinoer som gjerne er knyttet opp mot filmarkiv og som viser filmer av spesiell historisk eller kunstnerisk interesse)
 • bibliotek
 • studentlokale
 • kafé eller lignende
 

TIPS TIL ARRANGEMENTERGENERELLE RÅDMERKEDAGER