Bilde
AKSJON: Russland

Ukrainsk krigsfange dømt til 13 års fengsel

Signer aksjonen under:

Jeg krever rettferdighet for Maksym!Se brevet vi sender

8 787 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

Del    
Han ble tatt til fange av Russland og dømt for krigsforbrytelser som han ikke kan ha begått. Krev at dommen oppheves!
Publisert: 29. aug 2023, kl. 10:53 | Sist oppdatert: 15. sep 2023, kl. 14:45

Før krigen var ukrainske Maksym Butkevych en tydelig kritiker av president Putin.

Han bistod blant annet mennesker som måtte flykte fra forfølgelse i Russland.

Dette har nå fått store konsekvenser for ham.

Tatt til fange

Da Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina, vervet Maksym seg frivillig som soldat for å forsvare hjemlandet sitt.

Han ble satt til å lede en liten militær avdeling.

24. juni 2022 – kun måneder ut i krigen – ble han tatt til fange av russiske soldater ved frontlinjen.

Nå er han dømt til 13 års fengsel for krigsforbrytelser han ikke kan ha begått. Krev at russiske myndigheter opphever dommen umiddelbart!

Tvunget til å tilstå

Rettssaken fant sted i russisk-okkuperte Luhansk øst i Ukraina.

I russiske media har Maksym blitt portrettert som en skurk som har skutt på sivile med et panservernvåpen.

De såkalte bevisene som har blitt lagt frem mot ham er imidlertid åpenbart oppkonstruerte.

Maksym har blitt tvunget til å tilstå krigsforbrytelser som han ikke har begått, og han har blitt nektet kontakt med både advokat og familie.

Å torturere en krigsfange og frata ham muligheten til en rettferdig rettssak er krigsforbrytelser!

Konstruerte bevis

«Bevisene» som ble lagt frem i straffesaken mot Maksym er åpenbart konstruerte:

- fotografier av det angivelige gjerningsstedet som i praksis viser at han ikke kan ha begått det han er anklaget for.

- et videoopptak der han «innrømmer» krigsforbrytelser.

Denne videoen har alle kjennetegn på en tvungen tilståelse oppnådd ved bruk av tortur eller andre former for tvang.

Straffes for sin kritikk

Dommen på 13 års fengsel er tilsynelatende straff for Maksyms fredelige menneskerettsarbeid.

Som tidligere TV-journalist har Maksym blant annet rapportert om russiske krigsforbrytelser under Russlands invasjon av Georgia i 2008.

Senere startet han opp en frivillig organisasjon som hjalp flyktninger med å finne beskyttelse i Ukraina. I en kort periode var han også styremedlem i Amnesty i Ukraina.

Krev rettferdighet for Maksym Butkevych – signer aksjonen!

Amnesty krever at russiske myndigheter:

  • umiddelbart opphever dommen på 13 års fengsel mot Maksym Butkevych.

  • løslater Maksym Butkevych, eller gir ham en ny, rettferdig rettssak.

  • sikrer at alle ukrainske krigsfanger blir behandlet i tråd med Genèvekonvensjonene og menneskerettighetene, og at de ikke utsettes for tortur eller ulovlig rettsforfølgelse.

Signaturene vil bli sendt til den russiske statsadvokaten Igor Viktorovich Krasnov.

Hjelp oss samle inn signaturer!

Menneskerettigheter
Russlands invasjon av Ukraina:

  • Russlands invasjon av Ukraina innebærer alvorlige brudd på internasjonal humanitær rett, inkludert ulovlige drap og skader på sivile, ødeleggelse av infrastruktur og blokkering av sårt tiltrengt hjelp. Alle disse handlingene kan utgjøre krigsforbrytelser.

  • Amnesty International jobber med å dokumentere disse forbrytelsene.


Du kan lese mer om hvordan Amnesty jobber i Ukraina her.

Menneskerettigheter
Krigsfanger:

  • Rettighetene til krigsfanger er blant annet nedfelt i den tredje Geneve-konvensjonen. Den slår bl.a. fast at krigsfanger som er anklaget for straffbare handlinger har den samme retten til rettferdig rettergang som sivile fanger, og at de under ingen omstendigheter må utsettes for tortur eller annen mishandling. I tillegg gjelder internasjonale menneskerettigheter også fullt ut for krigsfanger.

Les mer her.

Av
Prosecutor General of the Russian Federation,
Igor Viktorovich Krasnov Ul. Bolshaya Dmitrovka 15A 
Moscow, GSP-3 
​​​​​​​125993, Russian Federation 

Dear Prosecutor General,

I am deeply concerned about the 13-year prison sentence imposed on Ukrainian human rights defender and prisoner of war, Maksym Butkevych. The sentence was against him was upheld by an appeal court in Moscow on 22 August 2023.

The court proceedings against Maksym Butkevych for alleged war crimes violated fair trial regulations both in international and Russian law. In addition, there are strong indications that his “confession” during interrogation, which was the main evidence presented against him, was extracted under torture or other ill-treatment. Subjecting prisoners of war to torture and wilfully depriving them of the right to a fair and regular trial constitutes war crimes.

I appeal to the Russian authorities to quash the sentence against Maksym Butkevych. If there is any credible evidence of internationally recognized crimes against him, he must be afforded a re-trial that meets all international standards of fairness. If this is not the case, he must be released immediately.

Furthermore, I call on the Russian authorities to respect international humanitarian and human rights law, including in relation to Ukrainian prisoners of war. All prisoners of war accused of a crimemust be taken before an independent and impartial court respecting the generally recognized principles of a fair trial, including access to a lawyer of their choosing, the presumption of innocence and the prohibition to testify against oneself.

Yours sincerely,