Bilde
AKSJON: Chile

Opphev totalforbudet mot abort!

Aksjonen er avsluttet

Del    
Det hjelper ikke om livet ditt er i fare, du har blitt voldtatt eller om fosteret ikke er levedyktig. I Chile har du ikke lov til å ta abort.
Publisert: 26. aug 2015, kl. 12:55 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
Totalforbudet mot abort er endelig opphevet! Den 21. august 2017 vedtok den chilenske grunnlovsdomstolen å tillate terapeutisk abort. Les mer her.

Dette er saken:

Hvert år blir tusenvis av kvinner og jenter nektet tilgang til sine reproduktive og seksuelle rettigheter i Chile, grunnet totalforbudet mot abort. Chile er ett av seks land i verden med et slikt totalforbud.

Kvinner, jenter og helsearbeidere som er involvert i gjennomføring av en abort blir straffeforfulgt – uansett situasjon.

Ifølge Helsedepartementet i Chile ble det registrert 30.434 aborter i 2012, hvorav 3200 var unge jenter i alderen 10 til 19 år.

- Mørketallene er mye høyere og i virkeligheten gjennomføres det mellom 70.000 og 160.000 aborter i året, forteller Ana Piquer, generalsekretær i Amnesty i Chile.

Risikerer livet
De som har penger reiser gjerne utenlands for å få tatt abort. Det er først og fremst fattige unge jenter som må ty til ulovlige aborter hvor de ofte risikerer livet og kan bli strafferettslig forfulgt senere. I tilfeller hvor en ulovlig abort fører til komplikasjoner kan det å søke hjelp på en helsestasjon bety at du står i fare for å bli rapportert til myndighetene.

Når staten kriminaliserer terapeutisk abort blir jenter og kvinner i Chile nektet sine menneskerettigheter.

Nytt lovforslag
31. januar 2015 introduserte Chiles president Michelle Bachelet at lovforslag som vil tillate abort i tilfeller der graviditeten er en fare for livet til jenta eller kvinnen, hvor fosteret ikke er levedyktig eller i tilfeller der graviditeten er et resultat av voldtekt.

Dette lovforslaget skal nå opp til diskusjon i kongressen. Selv om lovforslaget ikke helt lever opp til internasjonale standarder er det et viktig skritt i riktig retning. Ifølge internasjonale menneskerettighetsstandarder skal aborttjenester være tilgjengelig, i hvert fall når livet og helsen til jenta eller kvinnen er i fare, i tilfeller hvor fosteret ikke er levedyktig eller i tilfeller hvor man er blitt gravid som følge av voldtekt.

I tillegg er det viktig at totalforbudet mot abort oppheves slik at ingen jente eller kvinne blir nektet medisinsk hjelp for komplikasjoner relatert til abort.

Amnesty International krever at:
  • Myndighetene sørger for tilgang til trygge og lovlige aborttjenester i tilfeller hvor livet eller helsen til jenta eller kvinnen er i fare, hvor fosteret ikke er levedyktig og i tilfeller hvor graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest.
  • Myndighetene sørger for at de som opplever komplikasjoner som en følge av abort, enten lovlig eller ulovlig, får tilgang på den medisinske oppfølgingen de trenger og ikke risikerer å bli rapportert til myndighetene. Taushetsplikt er en integrert del av den etiske retningslinjen som helsearbeidere skal følge.
Hva DU kan gjøre:
  • Signér aksjonen!
  • Hjelp oss å spre saken - Del aksjonen på Facebook og på Twitter
  • Skriv ut underskriftslisten og ta den med på jobben eller på skolen!
Underskriftene blir sendt til AI Chile, som vil levere signaturene til kongressen i Chile.

FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN BLIR BRUTT I DENNE SAKEN:

  • Artikkel 5: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
  • Artikkel 25.1: Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser (...).

Oppdateringer

22.08.2017
Kampen om retten til terapeutisk abort har endelig seiret i Chile! Den 21. august 2017 vedtok grunnlovsdomstolen å tillate terapeutisk abort. Det vil si at totalforbudet mot abort i Chile opphører og at abort er lovlig i tilfeller der det er fare for kvinnens liv, hvis fosteret ikke er levedyktig eller hvor svangerskapet er et resultat av voldtekt. Les mer her.

18.03.2016
Gode nyheter! Underhuset stemte frem endring av abortlovgivningen. Dette åpner for at totalforbudet mot abort blir fjernet og at kvinner i Chile kan ta abort dersom det er fare for kvinnens liv, hvis fosteret ikke er levedyktig eller hvor svangerskapet er et resultat av voldtekt. Dette er et stort steg i riktig retning! For at endringen skal bli vedtatt må også lovforslaget godkjennes av senatet. Når dette skjer er enda ikke annonsert.
Takk til alle som har engasjert seg i saken!

24.11.2015
I dag sendte vi ytterligere 4975 signaturere til Amnesty Chile.

07.09.2015
I dag sendte vi 15.578 signaturer til Amnesty Chile. De skal overlevere alle signaturer som er samlet inn på verdensbasis til kongressen. Signaturene skal dermed være med på å legge press på kongressmedlemmene slik at loven blir endret. Takk til alle som har engasjert seg i saken!

Bakgrunn

BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!

Print ut underskriftsliste og ta den med på jobb eller skole!

AI Chile

Oficina Nacional Huelén 164 

Planta Baja

750 0617Providencia

SANTIAGO

 

Dear Sir/Madam

Chile, along with El Salvador, Haiti, Honduras, Nicaragua, Suriname, Malta, Andorra and the Vatican are the only countries in the world with a total ban on abortion.

By denying women and girls who have been the victims of rape or incest, or whose health or life are at risk, or who are carrying a foetus that is not viable the option of having an abortion, Chile is violating their human rights.

Decriminalizing abortion would show a clear commitment to the lives of women and girls and is vital for achieving gender equality. I hope, therefore, that you will grasp this opportunity to take this first step in acknowledging the human rights of women and girls.

International human rights standards clearly set out the obligation of states to protect the rights of all women and girls to life, to physical integrity, to autonomy and to equality.

The current situation must not continue. Your support is essential if the current debate about a change in the law on abortion is to result in real change in the lives of women and girls in Chile. I therefore urge you in the current debate on the law to cast your vote in favour of:

Ensuring access to safe, legal abortion services for women and girls, without discrimination, at least in situations where the life or health of the woman or girl is at risk, the foetus is not viable or the pregnancy is the result of rape.
Ensure that women who experience complications as a result of an abortion, whether carried out within the law or not, have unconditional access to health services and do not run the risk of being reported to the authorities.

Sincerly,