Bilde
AKSJON: Polen

Følte skam over å ta abort

Signer aksjonen under:

Jeg krever at anklagene mot Justyna må frafalles!Se brevet vi sender

8 672 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

Del    
Hun vil fjerne stigma rundt abort, men risikerer nå straff for å ha hjulpet kvinner som ønsket å ta trygg abort. Krev at Justyna går fri!
Publisert: 27. okt 2023, kl. 11:34 | Sist oppdatert: 19. des 2023, kl. 12:53

Justyna Wydrzyńska kommer fra Polen, som har en av Europas strengeste abortlover.

Det er ikke de som tar abort, men derimot de som gjennomfører eller som tilrettelegger for å gjennomføre en abort, som blir straffet.

Og det er dette Justyna nå har blitt funnet skyldig i.

Hun er dømt til åtte måneders samfunnsstraff for å ha skaffet en gravid kvinne som ønsket å ta abort nødvendige medisiner.

Avgjørelsen er anket.

Dersom avgjørelsen blir stående så betyr det at Justyna blir straffet for å ha forsvart retten til trygg og lovlig abort.

Dette er første gang i Europa i nyere tid hvor en aktivist har blitt dømt for å ha hjulpet til med en abort.

Anklagene mot Justyna må frafalles – signer aksjonen!

Ektemannen fant abortpillene

Justyna er utdannet fødselshjelper og en av grunnleggerne av Abortion Dream Team, en gruppe abortaktivister som tilbyr samtaler og praktisk informasjon om hvordan man kan få gjennomført en trygg abort.

Rådene som gis er i tråd med Verdens helseorganisasjons retningslinjer om abort.

Kvinnen som Justyna er dømt for å ha hjulpet, tok kontakt fordi hun ble utsatt for vold av ektemannen og dermed ikke ønsket å fullføre svangerskapet.

Justyna, som tidligere selv har levd i et voldelig forhold, forstod kvinnens frykt, og sendte henne abortpiller i posten.

Pakken ble imidlertid beslaglagt av ektemannen, som anmeldte Justyna til politiet. Kvinnen som ønsket abort, tok aldri abortpillene, men tydde i stedet til andre, farlige metoder for å avslutte svangerskapet.

Justyna har selv har valgt å være åpen om egen abort – i håp om å fjerne stigmatiseringen rundt abort som fører til at mange ikke tør å be om hjelp.

Det tok meg år å være åpen (om egen abort) og ikke føle skam for det.

Justyna Wydrzyńska.

Hun tror at det å fortelle historier som egne erfaringer har stor betydning for hvordan folk ser på det med abort.

Det er mange mennesker med ulike grunner, og hver grunn er viktig. Vi trenger ikke å dømme årsakene til abort.

Justyna Wydrzyńska.

Signer aksjonen og krev av Justyna går fri!

Amnesty krever at polske myndigheter:

  • Frafaller alle anklager mot Justyna Wydrzyńska.

  • Avskaffer loven som kriminaliserer alle som jobber for seksuelle og reproduktive rettigheter, inkludert de som bistår gravide med å utføre trygge aborter.

  • Gjøre trygg og lovlig abort tilgjengelig for alle i Polen.

Signaturene sendes til statsadvokat Zbigniew Tadeusz Ziobro.

Menneskerettigheter
Abort:

  • Tilgang til trygg og lovlig abort er en menneskerett.

  • Kriminalisering av abort reduserer ikke antallet aborter, men øker isteden risikoen for at kvinner skades og dør som en følge av ulovlige og utrygge aborter.

  • Verdens helseorganisasjon har advart at å begrense tilgangen på trygg og lovlig abort fører til at flere tyr til utrygge aborter.

Land
Polens abortlovgivning: 

  • Abort er kun tillatt dersom svangerskapet setter den gravides liv eller helse i fare, eller når det er et resultat av voldtekt eller incest.

  • Det er ikke de som tar abort, men derimot de som gjennomfører eller som tilrettelegger for å gjennomføre en abort, som blir straffet.

Av

Hjelp oss samle inn underskrifter!

Public Prosecutor General, Mr. Zbigniew Tadeusz Ziobro 
v/ Amnesty International i Norge
Postboks 702 sentrum
0106 Oslo

Dear Public Prosecutor General,

I am writing to express my deep concern about the conviction of human rights defender Justyna Wydrzyńska for her activism to support access to safe abortion. On 14 March 2023, Ms. Wydrzyńska was sentenced to 8 months’ community service for helping a pregnant woman to access abortion pills. She has appealed the conviction.

I am deeply concerned that Justyna Wydrzyńska appears to have been prosecuted in reprisal for her activism and her legitimate efforts to defend access to safe and legal abortions in Poland. She is a doula and an activist who has been outspoken about her own abortion. She is one of the founders of Abortion Dream Team, an activist collective in Poland that campaigns against abortion stigma and provides evidence-based and non-biased abortion-related information, including on World Health Organization (WHO) guidance on safe self-managed medical abortion.

I would like to stress that laws that restrict access to abortions in Poland – prohibiting abortion except for situations where the health or the life of the pregnant woman is at risk or the pregnancy is the result of rape or incest – and criminalize those who provide help with an abortion, put pregnant people’s health and lives at risk and violate Poland’s obligations under international human rights law and standards. It is precisely because of these harmful laws, that Justyna Wydrzyńska’s support to people whose health needs have been neglected and denied by the Polish health care system are crucial and can save lives. Her work should be applauded, not criminalized.

Justyna Wydrzyńska’s efforts are part of a growing movement of individuals in Poland and around the world who show solidarity and compassion, while helping others to access the sexual and reproductive health and rights they are entitled to. Poland must take urgent action to ensure that abortion is fully decriminalized and that people defending sexual and reproductive rights, including access to safe abortion, are able to carry out their legitimate work without fear of reprisals or intimidation.

I therefore urge you to take all necessary measures to ensure that Justyna Wydrzyńska’s unjust conviction is overturned and refrain from bringing any other charges against her for carrying out her legitimate defence of human rights.

Yours sincerely,