Yuly Velásquez, FEDESPAN

Yuly har gjentatte ganger blitt utsatt for livsfarlige væpnede angrep etter at hun tok opp kampen for miljøet og menneskerettighetene. Beskyttelsesbehovet er umiddelbart.
Publisert: 15. Jan 2024, kl. 10:20 | Sist oppdatert: 16. Jan 2024, kl. 13:44

Yuly Velásquez holder til i Barrancabermeja i Magdalena dalen mellom to av Colombias store fjellkjeder, hvor hun leder paraplyorganisasjonen Federación de Pescadores Artesanales, Ambientales y Turísticos de Santander (FEDESPAN) som består av 37 mindre fiskeriorganisasjoner.

Krigen om oljehovedstaden

Denne regionen av Colombia, som har et rikt biomangfold bestående av blant annet elver og våtmarker, har vært hardt rammet av væpnet konflikt over mange tiår. Dette er også en region som er rik på olje og andre mineraler, i tillegg til å ha gunstige forhold for kvegdrift. Derfor er mange næringer med store miljøkonsekvenser til stede. Mange væpnede grupper ønsker å tjene på dette, i tillegg til at elvene er viktige for å smugle varer ulovlig.

Magdalena dalen er et stort område, med variert geografi. Det er fjell, savanner, våtmarksområder, sump og elver. Sentralt er Magdalena elven som er en hovedfartsåre som krysser regionen fra sør til nord, og binder ulike deler av landet sammen.


Barrancabermeja er regionens største by og fungerer som en enklave i regionen, gitt sammenhengen mellom industriutvikling (særlig olje), vekst og urbanisering. Ecopetrol, det statlige oljeselskapet, er et av de største og viktigste selskapene i regionen. Selskapets største raffineri ligger i Barrancabermeja.

Utvinning av olje og mineraler har historisk sett fyrt opp under sosiale og miljøkonflikter i regionen. Eksempelvis har miljøødeleggelser fra oljevirksomheten og pilotprosjekter for fracking ført til store spenninger. I denne konteksten opplever ofte menneskerettighetsforkjempere som Yuly å bli truet og angrepet.

Denne konteksten har også tiltrukket og konsentrert væpnede grupper. Geriljagrupper som FARC-EP og ELN har i lange perioder (særlig fra 1980-tallet og utover) etablert kontroll over store deler av Barrancabermeja, mens militæret har samarbeidet med paramilitære grupper siden starten av århundret. Angivelig i et forsøk på å drive geriljaene ut byen. Grove menneskerettighetsbrudd ble begått.

«[Elvene] har vært vitne til kroppene til tusener av savnede personer, og deres familiers tårer, som fortsatt navigerer i disse vann i søken etter sine kjære»
Yuly Velásquez

Utvinningsindustrien medførte en betydelig militarisering av regionen, da en argumenterte for at denne måtte beskyttes av militæret. Samtidig kom nok også militariseringen som en respons på både miljø- og arbeidskonflikter. Næringslivet skulle ikke bare beskyttes fra geriljaer, men også fra miljøforkjempere og fagforeningsledere. Dermed har selskaper som Ecopetrol, som det norske oljefondet er investert i, blitt anklaget for brudd på menneskerettighetene knyttet til både den væpnede konflikten og den sosiopolitiske volden i regionen.

Med tiden har konflikten utviklet seg og hvilke grupper som har hatt kontroll over ulike områder har variert. Også de væpnede gruppene utviklet seg og endret sammensetning. Blant annet demobiliserte mange tilhørere av paramilitære grupper tidlig på 2000-tallet, selv om flere fant tilhørighet i nye grupper. Fredsavtalen fra 2016 skapte likevel en ny dynamikk i konflikten i det medlemmene av det tidligere FARC-EP trakk seg ut av områder de kontrollerte og nye grupper rykket inn. I stedet for at staten etablerte kontroll i området og beskyttet sivilbefolkningen, overtok altså nye væpnede grupper. Til tross for at en fredsavtale ble inngått, så forverret altså situasjonen seg for mange. Clan del Golfo (også kjent som Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC), en etterlevning etter de paramilitære gruppene, har vært en av de mektigste gruppene i området siden.

Kampen for miljøet og fiskerne

I flere tiår har sosiale ledere, lokalsamfunn og organisasjoner kjempet for å bevare og beskytte land, territorier, miljøet og menneskerettighetene i denne regionen. Det har innebåret å stå imot staten, næringslivet og væpnede grupper av ymse slag. Dette midt opp i en rivende utvikling av byer og arbeidslivet i regionen, hvor det også er spenning mellom det rurale liv og urbanisering.

Flere medlemmer av FEDESPAN har blitt angrepet fordi de har beskyttet vannkildene til byen Barrancabermeja, og biomangfoldet man finner der. Dette er også en viktig vannkilde for Ecopetrol. Miljøforkjemperne har vunnet noen viktige slag, og det er blant annet implementert en lokal reguleringsplan for å beskytte de fornybare vannkildene. Dessverre er det langt mellom liv og lære, noe Yuly og de andre i FEDESPAN følger nøye med på. De legger press på myndighetene og Ecopetrol for å kreve en bedre beskyttelse av disse områdene.

Som følge av miljøengasjementet har Yuly opplevd en rekke trusler og angrep mot henne. Staten har ikke evnet å gjennomføre etterforskninger som har ført dem til hvem som står bak.

Den 4. november 2020 ble hun først truet, sammen med flere andre, av en gruppe ved navn Águilas Negras (Svarte ørner). I januar 2021 angrep to uidentifiserte menn Yuly og familien hjemme, men heldigvis klarte de å søke ly. De fant senere fire kulehull i inngangsdøren og vinduet. Et halvt år senere ble Yuly og et annet medlem av FEDESPAN truet av uidentifiserte menn. Dette førte til at staten iverksatte individuelle beskyttelsestiltak for Yuly.

Yuly hevder at regionen er full av selskaper og væpnede aktører som samarbeider om å bruke våtmarksområdene som en smuglerrute for narkotika. Det fører til at befolkningen lever i redsel og at området forurenses. Hvis de snakker om det, risikerer de å bli angrepet av væpnede grupper.

«Vi er en grasrotsorganisasjon som skal beskytte vårt økosystem som trues av næringslivsaktivitet her i Magdalena dalen og fra væpnede grupper med forbindelser til næringslivet. Vår motstand består av å beskytte miljøet»
Yuly Velásquez

Den 5. juli 2022 ble Yuly igjen angrepet. På vei ut av et møte varslet livvakten, som hun var blitt tildelt, om at hun måtte løpe. To uidentifiserte menn på motorsykler skjøt mot henne og skadet livvakten hennes. I forkant av angrepet hadde Yuly varslet om tilstedeværelsen av væpnede grupper.

Angrepet mot Yuly fulgte også et annet væpnet angrep mot fire andre medlemmer av FEDESPAN 31. mai 2022, som undersøkte miljøødeleggelser på dette tidspunktet. Livvaktene deres avverget også da angrepet. Det er også flere andre medlemmer av FEDESPAN som har opplevd å bli angrepet som følge av sitt arbeid.

I februar 2023 ble Yuly og familien igjen utsatt for trusler og angrep som hun mener er knyttet til arbeidet hennes. Hun ble jaget av en person på motorsykkel, men hun kom seg unna med livvaktenes hjelp. Noen dager senere oppdaget familien at det var en mann utenfor huset som observerte dem inne i huset. I det han ble konfrontert av Yulys mann, svarte han bare at han var der for å «observere området». Det tok to timer før politiet ankom.

I mai 2023 mente Yuly og andre fra FEDESPAN at situasjonen hadde blitt verre i regionen som følge av at enkelte væpnede grupper som operer i området hadde styrket seg.

Amnesty krever at colombianske myndigheter:

  • sikrer Yuly og medlemmene av FEDESPAN sin beskyttelse, slik at de kan utføre sitt arbeid for miljø og menneskerettigheter på en trygg måte.
  • gjennom nasjonal beskyttelsesenhet tilbyr effektive grep, på både individuelt og kollektivt plan, for å beskytte medlemmene av FEDESPAN.
Dette kan du gjøre for Yuly og FEDESPAN

Skriv et appellbrev

Mottaker: Minister of Interior, Luis Fernando Velasco

Tiltaleform: Dear Minister

Adresse: Carrera 8 No. 7 – 83, C.P. 111711, Bogotá, D.C.

Send appell på e-post

Minister of Interior, Luis Fernando Velasco: [email protected]

Skriv et solidaritetsbrev

Solidaritetsmeldinger med oppmuntrende ord er veldig velkomne. Ikke bare vil de bidra til å gi Yuly Velásquez mot, de vil også vise FEDESPAN, lokalmiljøet, myndigheter og væpnede grupper at det er internasjonal oppmerksomhet rundt situasjonen. Send gjerne Yuly Velásquez et postkort eller brev som viser et landemerke eller et landskapsbilde fra stedet der du bor.

Sendes til Frank Conde Tangberg, PB: 702 Sentrum, 0106 Oslo.

Twitter

Colombian human rights defender Yuly Velásquez, and her organization FEDESPAN, are in danger.

@velascoluisf, @MinInterior & @UNPColombia need to make sure protection scheme is in optimal conditions and always suited for purpose https://amnesty.no/yuly-velasquez-fedespan

Oppdateringer i saken

Trusler

Yuly nevnes i et trusselbrev signert «Águilas Negras» rettet mot miljø- og menneskerettsforkjempere i Barrancabermeja

2021

Skudd mot huset

To uidentifiserte menn angriper Yuly og familien i deres hjem. Familien kommer seg heldigvis unna uskadet. Fire kulehull ble funnet i dør og vindu.

2021

Ranet av væpnede menn

Fire menn som identifiserte seg som medlemmer av ELN stjeler båtmotorer fra medlemmer av FEDESPAN

2021

Skremt under demonstrasjon

Yuly og et annet medlem av FEDESPAN skremmes av uidentifiserte menn under en protest fra fiskere

2021

Tilbys beskyttelsestiltak

Nasjonal beskyttelsesenhet tilbyr individuelle beskyttelsestiltak til Yuly senere dette året, som følge av disse hendelsene

Væpnet angrep mot FEDESPAN

Yuly og tre andre medlemmer av FEDESPAN utsettes for væpnet angrep mens de undersøker miljøskader. De reddes av livvaktene

Skudd avfyres mot Yuly

Mens Yuly er på vei tilbake fra et møte blir Yuly på nytt angrepet. Livvakten varsler henne og ber henne løpe. To uidentifiserte menn skyter mot henne og skader livvakten

Innbrudd hos medlemmer av FEDESPAN

Et innbrudd skjer hos et annet FEDESPAN-medlem. Væpnede menn tar seg inn i huset, binder familien på hendene, og gjennomsøker huset og stjeler penger og motorer. Dette skjer bare få dager etter at de hadde vært på oppdrag for å dokumentere miljøskader

2023

Forfølges av mann på motorsykkel

Yuly blir jaget av en person på motorsykkel mens hun er på oppdrag. Livvakten klarer å forhindre at det skjer noe, men de oppdager at de blir tatt bilder av senere

Ukjent mann utenfor huset

En mann står utenfor Yulys hus og observerer. Yulys mann ringer politiet, og konfronterer mannen som forteller at han «observerer området». Politiet ankommer to timer senere.