Utdanningsinstitusjoner

Publisert: 25. jun 2019, kl. 09:57 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:19
KORT OPPSUMMERT
  • student- og elevsolidaritet
  • invitere seg inn i klasser
  • kontaktpersoner er administrasjon, studie-/undervisningsinspektører eller -ledere, rektorer, rådgivere

I mange saker kan utdanningsinstitusjoner være viktige samarbeidspartnere både for å markere synlighet, solidaritet, protest, eller kunnskap om menneskerettigheter. Invitere dere inn til undervisning.

 

Eksempler på samarbeid:

Eksempler på student- og elevsolidaritet over landegrenser kan være at gruppen forsøker å involvere studenter og ansatte på det aktuelle lærestedet til å vise støtte eller ytre protest til akademikere, lærlinger eller elever i andre land som får sine menneskerettigheter brutt.

Gruppen kan også invitere seg inn til klasser for å holde Skriv for liv, snakke om spesielle (land)tema, saker de arbeider med eller menneskerettigheter generelt.

 

Kontakt:

Viktige kontaktpersoner på utdanningsinstitusjonene er foruten administrasjon (som skal kunne koble gruppen til rette vedkommende) studie-/undervisningsinspektører, rådgivere og rektorer. Hvis noen i gruppen er lærere selv eller har kontakter, er dette også gode forbindelser å benytte.

 

Mulige samarbeidspartnere:

  • skoler
  • høyskoler
  • folkehøyskoler
  • fagskoler
  • universiteter
 

GENERELLE RÅDMERKEDAGER