Studentorganisasjoner

Publisert: 25. jun 2019, kl. 09:58 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:19
KORT OPPSUMMERT
  • linjeforening
  • studentsamfunn
  • studentparlament
  • studentmedier

En rekke organisasjoner, styringsorganer og medier innenfor universitets- og høyskolesystemet kan være aktuelle å samarbeide med, og mange steder er studentfrivilligheten stor.

 

Eksempler på studentorganisasjoner:

En linjeforening er en studentorganisasjon knyttet spesifikt til ett studium.

Studentsamfunn er samlingssted for studenter der det arrangeres ulike kulturarrangement og politiske debatter.

Studentparlamentet driver interessepolitikk på vegne av studentene og fremmer studentenes meninger overfor universitetsledelsen.

Studentmedier kan være studentaviser, nettsted og radio laget av og for studenter.

 

GENERELLE RÅDMERKEDAGER