Vi i Amnesty er stolte av våre partnere. Nylig var vi på besøk hos en av våre mangeårige støttespillere, Redpill Linpro.
Publisert: 21. jun 2019, kl. 11:52 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 11:58

Næringslivets samfunnsansvar blir en stadig mer naturlig del av bedrifters strategi for å kunne bruke sine verdier i praksis, og engasjere sine ansatte. Redpill Linpro er ett av disse selskapene, og de har valgt å støtte Amnesty årlig. Daglig leder Margrethe Gleditsch kan fortelle at IT-selskapet har hatt et ønske om være med på å gjøre verden til et bedre sted siden oppstart i 1995. I dag har de over 70 ansatte i Oslo, og vi fikk møte noen av dem da generalsekretær John Peder Egenæs var på besøk.

Generalsekretær i Amnesty International i Norge, John Peder Egenæs, forteller om Amnestys arbeid.

Ved inngangen henger 14 innrammede støttespillerdiplomer som vitner om et langvarig engasjement, og etter et lite dypdykk i arkivene kan Margrethe Gleditsch fortelle at de har vært med siden 2002.

- Det er alltid spennende å vite mer om dagsaktuelle saker, de som er mer glemt eller de som ikke eksponeres i de største mediene. Det er en flott mulighet til å få ta del i kompetansen hos noen som jobber med disse sakene på fulltid, og verdifullt at formatet ved et slikt besøk også gir en god mulighet til mer uformelle diskusjoner og refleksjoner, forteller Gleditsch.

Med åpenhet som en gjennomgående verdi i selskapet, og ansatte med en særlig interesse for ytringsfrihet, var Amnesty den gang et formål alle ansatte kunne slutte seg til, og det har ikke endret seg.

Besøket foregikk i uformelle rammer i Redpill Linpros lokaler, der John Peder Egenæs holdt et foredrag om noen av de temaene Amnesty jobber med.

Det er alltid spennende å vite mer om dagsaktuelle saker, de som er mer glemt eller de som ikke eksponeres i de største mediene. Det er en flott mulighet til å få ta del i kompetansen hos noen som jobber med disse sakene på fulltid, og verdifullt at formatet ved et slikt besøk også gir en god mulighet til mer uformelle diskusjoner og refleksjoner.

Margrethe Gleditsch, daglig leder i Redpill Linpro

Amnesty har støtte fra flere bransjer i næringslivet i Norge, og vi er alltid åpne for å samarbeide med aktører som ser verdien i arbeidet vårt. De beste samarbeidene gir vinn-vinn situasjoner for begge parter, enten det er i form av et foredrag eller et møte, og gir samtidig oss muligheten til å kjempe for mennesker som virkelig trenger at verden ser dem.