Somaliske flyktninger må beskyttes

Torsdag var miljø- og utviklingsminister Erik Solheim på internasjonalt toppmøte om Somalia. Tusenvis av sivile er drept, og hundretusener traumatisert av krig og vold. Barn tvinges til å være soldater.
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 23. Feb 2012, kl. 11:18 | Sist oppdatert: 21. Mai 2019, kl. 15:10
Millioner er fordrevet som følge av konflikten i landet. Det er for øyeblikket 1,36 millioner internt fordrevne mennesker i Somalia, og nesten 970 000 somaliske flyktninger i nabolandene.

Konflikt, usikkerhet og restriksjoner på tilgang til humanitære organisasjoner har også bidratt til en humanitær- og matkrise, som ble enda verre i 2011.

Landet har vært herjet av konflikter og sammenbrudd siden rettsstaten i 1991, og de fem siste årene har det vært en oppsving i voldelige kamper og angrep på sivile.

Somaliske flyktninger og asylsøkere, som har flyktet fra konflikten og menneskerettighetsbruddene, må ikke bli straffet av nåværende militære operasjoner i landet, mener Amnesty International. Det internasjonale samfunnet må sikre at de får beskyttelse og hjelp.

Mer om menneskerettighetssituasjonen i Somalia.

Barn tvinges til å slåss

Barn har blitt tvangsrekruttert til å bli barnesoldater av al-Shabab, og på noen områder på en systematisk måte.

Rekrutteringen har blitt gjennomført på skoler, og lærere har blitt et mål for væpnede grupper. Jenter har blitt brukt for å støtte soldatene, og noen har blitt tvangsgiftet.

Militære operasjoner øker mot al-Shabab, det fører til at den væpnede gruppen begår ytterligere barnerekruttering.

Somalias overgangsregjering (TFG) har også blitt beskyldt for å benytte seg av barnsoldater, men på en mindre skala enn al-Shabab.

Barnesoldater skal ha blitt brukt av militser som er knyttet til TFG. Det er ennå ikke satt i gang tilstrekkelige tiltak for å sikre at TFG-styrker ikke inneholder barn.

Luftangrep dreper barn

Flere luftangrep har drept og skadet sivile, og forstyrret humanitær tilgang.

Et luftangrep 30. oktober traff en leir med internt fordrevne mennesker i Jilib, Lower Juba. Minst fem mennesker ble drept, inkludert tre barn. Minst 52 andre ble skadet, deriblant 31 barn.

15. januar var det et nytt angrep i Jilib som angivelig drepte fire barn.

Amnesty mener at det internasjonale samfunnet bør:

 • Presse TFG til å umiddelbart iverksette en handlingsplan med FN for å stoppe rekrutteringen og bruken av barn i væpnede styrker.
 • Presse TFGs styrker til å gi barn som er fanget eller ikke lenger tilknyttet væpnede opposisjonsgrupper omsorg og beskyttelse, og gi dem tilgang på uavhengige overvåkere.
 • Sette i gang felles tiltak for å bedre barnerettighetskrisen i Somalia, som truer landets fremtid. Amnesty International har dokumentert at barna blit tvangsrekruttert til væpnede grupper og styrker, og hvordan jenter blir tvangsgiftet til soldater og hvordan skoler og lærere er et angrepsmål.
 • Sikre at sin nåværende politikk og handling i Somalia, inkludert sin støtte til styrker som nå er involvert i voldelige kamper, ikke bidrar til ytterligere menneskerettighetsbrudd. Det internasjonale samfunnet bør kreve at disse styrkene respekterer internasjonal humanitær rett ved alle tider, inkludert plikten til å skille mellom sivile og legitime militære mål.
 • Kreve at alle rapporter om ulovlige angrep i Somalia, som styrker de støtter har vært involvert i, er fullt uavhengig og upartisk gransket. Resultatet av granskningene må bli gjort offentlig og tilgjengelig for befolkningen i Somalia.
 • Ofre av brudd på internasjonal lov bør motta erstatning, og alle, inkludert de med kommandoansvar som er mistenkt for å ha brutt loven, må stilles for retten og få en rettferdig rettssak.
 • Gjøre omfattende tiltak for å adressere den forferdigelige menneskerettighetssituasjonen i Somalia, som mangler oppmerksomhet.
 • For å overvåke fremgang eller tilbakegang i situasjonen i Somalia, bør det internasjonale samfunnet kreve ytterligere FN-overvåkning, for å dokumentere og offentlig rapportere alle brudd å internasjonale menneskerettigheter og internasjonal humanitær lov som er begått av alle parter i konflikten.
 • Styrke FNs våpenembargo i Somalia for å sikre at ingen våpen eller sikkerhetsassistanse blir misbrukt.
 • Gjøre noe for å adressere den utbredte straffefriheten som har pågått i flere tiår med menneskerettighetsbrudd og mishandling i Somalia. Med mindre straffefriheten blir tatt hånd om, vil gjerningsmennene ikke ha noen grunn til å stoppe, og andre vil bli oppfordret til å begå lovbrudd.
 • Gi mer støtte og ressurser for å hjelpe gjenoppbyggingen av rettssikkerheten og rettssystemet.
Humanitær krise i Somalia

23. februar deltok Erik Solheim på et internasjonalt toppmøte om Somalia i London. På møtet deltok blant annet de somaliske lederne, sammen med ledere fra nabolandene. FNs generalsekretær, FNs nødhjelpskoordinator og USAs utenriksminister Hilary Clinton var blant deltakerne.

Konferansen tok sikte på å forbedre internasjonal koordinasjon og strategier om terrorbekjempelse og stabiitet i Somalia i en tid der militære operasjoner i landet øker, og før slutten på Somalias overgangsregjering (TFG), i august 2012.

Amnesty International vil at alle deltakerne skal ha beskyttelsen av sivile og menneskerettigheter i sentrum av sin Somalia-politikk.

Menneskerettigheter og beskyttelsen av sivile er blitt satt på sidelinjen i internasjonale diskusjoner om landet, tross 20 års konflikt i sør- og sentral-Somalia, noe som har ført til utallige sivile ofre.

For at sikkerheten og stabiliteten skal bli bedre i Somalia, må effektive tiltak settes i gang for å løse den forferdelige menneskerettighetssituajsonen og mangelen på sikkerhet for sivile.