Retten til forsamlingsfrihet i Russland: Truer retten til å protestere

Retten til å protestere står i fare i Russland etter at staten har slått stadig kraftigere ned på regjeringskritikere og dissidenter de siste månedene, understreker Amnesty International i en ny rapport som ble publisert i dag.
Publisert: 3. jun 2014, kl. 09:09 | Sist oppdatert: 17. jun 2019, kl. 13:56

Ytringsfrihet og forsamlingsfrihet i Russland.

Rapporten ‘En rett, ikke en kriminell handling: brudd på retten til forsamlingsfrihet i Russland’ analyserer politiske og juridiske endringer som har blitt introdusert etter at President Vladimir Putin ble innsatt for sin tredje periode for to år siden. Den kommer samtidig som det russiske parlamentet vedtar en lovgivning som kriminaliserer organisasjoner som gjentatte ganger trosser svært restriktive reguleringer på offentlige forsamlinger.

«Den kompromissløse reaksjonen på de mange demonstrasjonene i Moskva i februar og mars i år har bevist hvor vanskelige og farlig det er å organisere seg og delta i protester. Retten til forsamlingsfrihet har lenge vært innskrenket i Russland, men det er nå en fare for at den opphører helt» sier Denis Krivosheev, Amnesty Internationals viseprogramdirektør for Europa og Sentral Asia.

Den strengt anvendte lovgivningen betyr at:

  • All form for offentlig samling må bli godkjent i forveien, med unntak av samlinger som skjer på fjerne og isolerte steder. Dersom dette ikke følges risikerer arrangører og deltakere kraftige bøter. De som står imot politiet risikerer 15 dagers fengsel
  • Forsamling organisert av de som har kritiske, avvikende eller minoritets holdninger blir nesten alltid nektet retten til å organisere seg på de stedene de ønsker.
  • Bare enmannsdemonstrasjoner har rett til å forekomme uten autorisasjon. I de siste måndene har til og med disse demonstrasjonene blitt slått ned på
  • Spontane forsamlinger blir automatisk antatt å være ulovlige og blir stadig oppløst. Fredelige demonstranter risikerer vilkårlig arrest og det er høy sannsynlighet for bøteleggelse.

Les mer om konsekvensene av lovgivningen her: Russia’s onslaught on protest

Les hele rapporten her: