Amnesty har undersøkt hvordan netthets påvirker kvinners deltagelse i samfunnet. Resultatene viser behovet for å beskytte kvinners ytringsfrihet, spesielt på nett.
Når vi står sammen er vi sterkere enn hatet.

Slik oppleves netthetsen

Amnesty har intervjuet 19 kvinnelige politikere, både riks- og lokalpolitikere fra alle de politiske partiene. De fleste mener at de får netthets i egenskap av å være kvinne, og opplever den seksualiserte hetsen og som spesielt ubehagelig og begrensende. Noen føler skam på grunn av det grove innholdet i meldingene.

Faren er at hets kan skremme folk fra å delta i den politiske og demokratiske diskusjonen.

Statsminister Erna Solberg. Les hele intervjuet under.

Menn er i all hovedsak de som står bak hetsingen av intervjuobjektene og mange nevner underliggende maktstrukturer i samfunnet som gir seg utslag på nett.

Les intervjuene her (PDF)


I netthetskampanjen ønsker vi at folk skal bidra – vi mener nemlig at en trygg og god nettdebatt er alles ansvar. Vær med å skape en trygg og fri samfunnsdebatt for alle.

Slik jobber Amnesty med netthets
Bilde

Når mennesker blir utsatt for urett jobber vi for å stanse dette. I 2018 har Amnesty Norge arbeidet med å avdekke hvordan kvinner som ytrer seg i den offentlige debatten, blir utsatt for hets og trakassering på nett.

Netthets er den største trusselen mot ytringsfriheten i Norge i dag.

John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge

Les mer om hvordan vi jobber med netthets her.

2 av 3 kvinnelige politikere har opplevd netthets

12% av kvinner i befolkningen har opplevd netthets

53% begrenser seg på nettet i frykt for å bli hetset