Politikere

Publisert: 25. jun 2019, kl. 09:54 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:19
KORT OPPSUMMERT
  • lokallag, fylkeslag og nasjonale partier
  • kontaktinformasjon finnes på hjemmesidene til kommunen, fylkeskommunen eller Stortinget

Partiene er organisert gjennom lokallag, fylkeslag og nasjonale partier. Landsmøtet er gjerne det formelt øverste organet og sentralstyret (eller arbeidsutvalget) det øverste utøvende organ.

Partienes politiske program gir velgerne mulighet til å ta stilling til partiets standpunkter i ulike saker og på forskjellige samfunnsområder.

Kontaktinformasjon til lokalpolitikere ligger på kommunens og fylkeskommunens nettsider, stortingsrepresentanter på Stortingets hjemmeside.

 

Mulige samarbeidspartnere:

  • kommunestyrerepresentanter
  • lokallag
  • fylkeslag
  • ungdomspartier
 

GENERELLE RÅDMERKEDAGER