Offentlige organer

Publisert: 25. jun 2019, kl. 09:43 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:19
KORT OPPSUMMERT
  • tre styringsnivåer
  • i kommunen er øverste styringsorgan kommunestyret eller byråd
  • det finnes komiteer og utvalg med bestemte oppgaver og ansvar
  • det er nyttig å sjekke kommunens hjemmesider

I Norge har vi tre styringsnivåer: storting og regjering, fylkeskommune og nederst kommune. Sistnevnte er for de fleste aktivister det mest relevante nivået å forholde seg til.

 

Kommune:

Kommunens øverste styringsorgan er kommunestyret (bystyret). Det velges for fire år om gangen. Formannskapet er kommunens nest øverste politiske organ og ledes av ordføreren.

I Oslo og Bergen er formannskapsmodellen erstattet med en parlamentarisk styringsordning (med byråd).

Kommuner kan også opprette politiske utvalg og komiteer med bestemte oppgaver og ansvar. Utvalgene kan enten forberede saker for kommunestyret og, dersom de har delegert myndighet, ferdigbehandle tildelte saker. Det ligger ellers mye relevant informasjon på kommunens hjemmesider.

 

GENERELLE RÅDMERKEDAGER