Bilde

Netthets mot kvinner

Amnestys dokumentasjon viser at kvinner hetses bort fra samfunnsdebatten. Norge trenger en lov som beskytter kvinner mot hatefulle ytringer, og som skaper en trygg og fri samfunnsdebatt.
For å vise hva enkelte kvinner blir utsatt for, har vi sammen med regissør Stefan Faldbakken lagd en minidokumentar vi har kalt 24 timer med hat.

Personlig, truende og seksualisert hets

Selv om kvinner ikke nødvendigvis utsettes for mer netthets i det digitale rom, viser undersøkelser at kvinner og menn blir utsatt for ulik type hets:

Der menn blir angrepet på grunn av sine meninger og argumenter, blir kvinner hetset fordi de er kvinner, ikke på bakgrunn av hva de mener eller kan. Det rammer både den enkelte kvinnen som er utsatt, og skremmer andre kvinner fra å gå inn i debatten.

Hetsen er ofte personlig, truende og seksualisert.

Les om Amnestys undersøkelser her

Slik oppleves netthetsen

Amnesty har intervjuet 19 kvinnelige politikere, både riks- og lokalpolitikere fra alle de politiske partiene. De fleste mener at de får netthets i egenskap av å være kvinne, og opplever den seksualiserte hetsen og som spesielt ubehagelig og begrensende. Noen føler skam på grunn av det grove innholdet i meldingene.

Faren er at hets kan skremme folk fra å delta i den politiske og demokratiske diskusjonen.

Statsminister Erna Solberg. Les hele intervjuet under.

Menn er i all hovedsak de som står bak hetsingen av intervjuobjektene og mange nevner underliggende maktstrukturer i samfunnet som gir seg utslag på nett.

Les intervjuene her (PDF)

Slik jobber Amnesty med netthets
Bilde

Når mennesker blir utsatt for urett jobber vi for å stanse dette. I 2018 har Amnesty Norge arbeidet med å avdekke hvordan kvinner som ytrer seg i den offentlige debatten, blir utsatt for hets og trakassering på nett.

Netthets er den største trusselen mot ytringsfriheten i Norge i dag.

John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge

Les mer om hvordan vi jobber med netthets her.

2 av 3 kvinnelige politikere har opplevd netthets

12% av kvinner i befolkningen har opplevd netthets

53% begrenser seg på nettet i frykt for å bli hetset