Meningsbærere

Publisert: 25. jun 2019, kl. 09:58 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:19
KORT OPPSUMMERT
  • samfunnsdebattanter i tradisjonelle medier
  • aktivt bruk av sosiale media
  • det finnes en rekke aktører man kan samarbeide med, både blant tradisjonelle og nyere yrkesgrupper/meningsbærere

I dagens samfunn finnes et vidt spekter av meningsbærere. Tradisjonelt har det vært samfunnsdebattanter (som politikere, journalister, akademikere, forfattere) som har ytret seg i tradisjonelle medier som TV og aviser (kommentarer/debattinnlegg med mer).

På 2000-tallet har òg andre yrkesgrupper kommet på arenaen, som standupkomikere og ulike grupper som bruker sosiale media aktivt, som influensere (påvirkere), eksempelvis bloggere, vloggere, instagrammere, snachattere eller youtubere.

 

GENERELLE RÅDMERKEDAGER