Maria Amelie er ikke ulovlig

Amnesty reagerer med sjokk og avsky på arrestasjonen og den planlagte utsendelsen av Maria Amelie. - Hennes sterke tilknytning til Norge siden hun var barn burde gi henne opphold, sier generalsekretær John Peder Egenæs.
Publisert: 13. Jan 2011, kl. 12:36 | Sist oppdatert: 23. Mai 2019, kl. 10:25
Norge må verne om menneskerettighetene til papirløse.
- Det er slik at foreldrene til Maria Amelie har tatt de valgene som bryter norsk lov for henne mens hun var mindreårig. Siden har Amelie fortsatt å leve i denne gråsonen etter at hun ble voksen. Noe annet kan ikke være å forvente av et menneske som har vært på flukt siden hun var et barn, og som hadde knyttet sterke bånd i og til Norge, sier Egenæs.

Han reagerte med sjokk og avsky på nyheten om politiets pågripelse av papirløse Maria Amelie i går kveld.

Maria Amelie ble tatt med på flukt av sine foreldre da hun var 12 år gammel. Etter å ha fått avslag på asylsøknaden i Finland flyktet de videre til Norge og kom hit da Amelie var 16 år. Etter avslaget her bestemte foreldrene seg for å gå under jorden.

Øvre grense for mindreårige
Amnesty International er en av flere organisasjoner som er med i kampanjen ”Ingen er ulovlig”. Maria Amelies sak er et soleklart eksempel knyttet til ett av kampanjens hovedkrav. Det må finnes en øvre grense for hvor lenge barn kan leve i Norge som såkalt ulovlige før de automatisk får lovlig opphold.
- Vi mener at Amelie fyller dette kravet selv om noen av barneårene på flukt ble tilbrakt i Finland. Det er i Norge hun har slått rot, delvis i barne- og delvis i voksenlivet. Det er her hun må få bli, sier Egenæs.

Maria Amelie har også valgt å gi de såkalt ulovlige et ansikt gjennom sin bok og sine ulike opptredener i det norske samfunnet. Amnesty mener myndighetene burde gi henne honnør for dette. I stedet har hennes mot og arbeid for at andre, kanskje flere tusen mennesker, som lever som henne skal bli synlige og tatt på alvor medført en skremmende arrestasjon og innesperring.

Manglende menneskelighet
Hun har stått åpent frem og vært lett tilgjengelig for norske utlendingsmyndigheter til samtaler og møter, dersom de hadde ønsket det. Isteden beslutter justisdepartementet at utlendingspolitiet skal gjennomføre en aksjon som gir sterke assosiasjoner til regimer der det individuelle rettsvernet ikke står sterkt. Åtte sivilkledde politimenn sto i går klare og tok Maria Amelie med seg i det hun går ut på trappen for å ta en rask luftepause under et foredrag hun holdt holdt på Nansenskolen.

- Ansvarlige politikere på Stortinget bør gjøre det krystallklart at dette er unødvendig maktbruk og en uakseptabel praksis overfor fredelige, tilgjengelige og samarbeidsvillige personer, sier John Peder Egenæs og fortsetter:

- Statssekretær Pål Lønseth har uttalt at det ikke er så viktig å diskutere hva vi i Norge skal gjøre med de såkalt ulovlige som lever her. Begrunnelsen for det er at det ikke er noen krise i systemene rundt dem. Norge har verken krise i utlendingsforvaltningen eller i det svarte arbeidsmarkedet, så da kan visst regjeringen trygt gi blaffen i menneskene det gjelder.

Han mener at en bedre illustrasjon på den manglende menneskeligheten i denne regjeringens flyktning-, asyl- og innvandringspolitikk skal man lete lenge etter. Glem menneskene, så lenge systemene fungerer, er budskapet.

Amnesty International krever at Maria Amelie løslates fra ventemottaket der hun holdes, og at norske myndigheter vurderer hennes sak på bakgrunn av at det lovbruddet hun har begått ikke var hennes eget voksne valg og at hun har en sterk tilknytning til Norge. Gjør de det bør de bare komme fram til ett resultat: Maria Amelie må få bli i Norge.

Les hele appellbrevetSigner aksjonen for Maria Amelie

Les mer om Papirløs-kampanjen som Amnesty er den del av på www.papirlose.no

Markeringer:

Det arrangeres demonstrasjoner flere steder rundt om i landet, se hva som skjer der du bor:

Oslo
Utenfor Justisdepartementet i Akersgt. 42, klokken 17:00

Stavanger
Domkirkeplassen kl 17:00
Kontaktperson for Amnesty:
Regionleder Camilla Andersson på telefon 920 24 307

Bergen
Torgalmenningen klokken 17:00
Kontaktperson for Amnesty:
Regionleder Tanja Clifford på telefon 992 26 488

Trondheim
Trondheim Torg kl 17.00

Tromsø
KulturHuset klokken 17:00
Kontaktperson for Amnesty:
Regionleder Ole-Gunnar Solheim på telefon 412 19 837

Tønsberg
Tønsberg Torv kl 17:00