Leidy Cadena Torres

Leidy Cadena Torres var på vei til Bogotá sentrum for å delta i nasjonalstreiken 28. april 2021. Før hun kom dit skjøt politiet henne i øyet med en gummikule. Krev rettferdighet for Leidy!
Publisert: 28. Feb 2022, kl. 19:51 | Sist oppdatert: 10. Mar 2023, kl. 09:33
Opprørspolitiet, ESMAD
Bilde
Nasjonalstreiken i Bogotá, 28. april, 2021. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)
Nasjonalstreiken i Bogotá, 28. april, 2021. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

I 1999 opprettet Colombia sitt opprørspoliti ESMAD. Dette var et element i «krigen mot narkotika» og «Plan Colombia», en USA-støttet plan for å bekjempe geriljaer i landet. Det var ment å være en midlertidig politistyrke som hadde ansvar for å håndtere protester fra coca-bønder i Catatumbo-regionen. I stedet ble det en permanent styrke som har spesialisert seg i å undertrykke sosiale protester. ESMAD ligger ikke under et sivilt departement, men under forsvarsdepartementet. Urfolk, småbønder og sosiale bevegelser har vært særlig utsatt for dets undertrykkelse. I sine første 20 år skal ESMAD ha stått bak 34 drap.

Angrepet av politiet før hun kom til demonstrasjonen

Leidy Cadena Torres er en ung statsviter. Sammen med kjæresten og noen venner var hun på vei til sentrum av Bogotá den 28. april 2021 for å delta i nasjonalstreikens første dag. Forslaget om en skattereform, kombinert med blant annet frustrasjon over covid-19-håndtering, den svake implementeringen av fredsavtalen og drap på menneskerettighetsforkjempere førte til at hundretusener tok til gatene over hele landet.

På veien til sentrum ser de at veiene er blokkert, og de bestemmer seg etter hvert for å snu og dra hjem. Mens de forsøker å finne en vei hjem, utenom folkemengdene, støter de på en gruppe fra opprørspolitiet. Vennegjengen spør politiet hvilken vei de kan ta for å komme hjem, men blir møtt med hån, fornærmelser og tilrop. Like etter kjenner Leidy at hun er varm i ansiktet, og hun kan ikke se noe som helst. En av agentene fra opprørspolitiet har skutt henne i øyet med en gummikule.

Amnesty International har analysert video som er filmet umiddelbart etter hendelsen. Opprørspolitiet er godt utstyrt og har blant annet mindre dødelige våpen og skjold. Leidy er godt synlig, hele vennegjengen er ubevæpnet, og de utgjør ingen trussel mot politiet. Kjæresten til Leidy identifiserer serienummeret til politimannen, som han roper ut slik at det skal kunne registreres.

Øyeskaden, et stigma og en advarsel

Etter angrepet nekter opprørspolitiet å hjelpe Leidy slik at hun kan få medisinsk behandling. De blir tvunget til å gå langt for å få hjelp. Når de omsider klarer å stoppe en ambulanse midt i trafikken, må denne etter hvert stanse på grunn av tåregass som hemmer sjåførens sikt på vei til sykehuset, før den kan kjøre videre igjen. På sykehuset blir det bekreftet at Leidy har mistet øyet.

«Vi kan ha mistet øyet, men vi har beholdt stemmen»

Leidy Cadena Torres

Leidy er overbevist om at hun ble angrepet spesifikt. Hun var den eneste i vennegjengen som ble beskutt med gummikuler og Leidy la merke til at det var flere kvinner som var blitt angrepet. Dermed mener hun angrepet har en kjønnsdimensjon.

Amnesty International og samarbeidsorganisasjonene våre dokumenterte 100 slike tilfeller av mennesker som opplevde øyeskader som følge av politivold – mesteparten av disse under nasjonalstreiken. Etterforskningen tyder på at det eksisterer en intensjon om å skade og lemleste fredelige demonstranter. Målet virker å være å etterlate synlige skader som fungerer som en advarsel til alle som vurderer å ta til gatene for å uttrykke sine meninger.

Leidy har fortalt Amnesty International at hun i tiden etter angrepet var nødt til å ta offentlig transport til sykehuset, av økonomiske årsaker, for å få behandling. På den tiden hadde hun ingen øyeprotese og skaden var godt synlig. Dette mener hun er grunnen til at hun stadig ble stoppet av politiet på vei til behandlingen. Hun mener at hun ble merket for livet, slik at alle skulle kunne se at hun deltok i protestene. Denne situasjonen er hun ikke alene om.

Anmeldelsen og truslene

Allerede mens hun lå på sykehuset viste politiet stor interesse for Leidy, og ivret etter å fortelle henne at hun måtte komme ned på stasjonen slik at de kunne få en erklæring. Sykehuspersonalet oppfattet dette som truende og snek henne ut bakdøren i det hun ble sendt hjem.

Til tross for at hun fryktet konsekvensene, dro Leidy på politistasjonen minst 10 ganger for å delta i meget belastende avhør. Den 29. september 2021 ekspederte riksadvokaten en ordre til politiet om å intervjue Leidy, samt å utføre en full verifisering av identiteten til agent Danilo José Nuñez Zabaleta for å sikte ham.

Leidy ble så truet gjentatte ganger på sosiale medier og 16. oktober ble krutt lagt under døren hjemme hos familien til Leidy som tente tapetet.

Har søkt asyl i Norge

Som følge av de gjentatte truslene mot henne og familien har Leidy, kjæresten og hennes mor søkt asyl i Norge. Saken er per i dag ikke avgjort, og hun venter på utfallet av søknaden.

Dette kan du gjøre for Leidy
Bilde
Leidy Cadena Torres
Leidy Cadena Torres

Amnesty krever at:

  • Presidenten iverksetter en helhetlig politireform som vil flytte politiet ut av forsvarsdepartementet og opphøre bruken av militærtribunaler i tilfeller ved menneskerettsbrudd.

Skriv et appellbrev

Mottaker: President Gustavo Petro

Tiltaleform: Dear Mr President

Adresse: Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26, Bogotá

Send appell på e-post

President Gustavo Petro: [email protected]

Send appell på Twitter:

Leidy was on her way to a peaceful protest when a member of the riot police shot her in the eye, causing her to lose her sight

I call on @petrogustavo to comprehensively reform @PoliciaColombia and secure accountability

#ReformaPolicialYa

https://amnesty.no/leidy-cadena-torres

Skriv et solidaritetsbrev

Solidaritetsmeldinger med oppmuntrende ord til Leidy og familien er veldig velkomne. Ikke bare vil de bidra til å gi familien mot og vise dem at verden er bekymret for dem og ytringsfriheten i Colombia. Send gjerne et postkort eller brev som viser et landemerke eller et landskapsbilde fra stedet der du bor.

Sendes til Frank Conde Tangberg, PB: 702 Sentrum, 0106 Oslo.

Arranger et møte med Leidy

Leidy bor for tiden i Norge. Det er mulig å invitere til en fagkveld eller et møte med Leidy. Slå dere gjerne sammen med andre grupper for å organisere dette. Ta kontakt med Frank Conde Tangberg for planlegging på [email protected]

Skriv et leserinnlegg i lokalavisa

Lokalaviser er opptatt av hva som skjer i lokalmiljøet. Aktiviteter som gjennomføres av lokale ildsjeler, slik som en Amnesty-gruppe, er noe lokalaviser kan være opptatt av. Få maks oppmerksomhet rundt saken til Leidy og aktiviteten deres ved å skrive et leserinnlegg i forbindelse med aktivitetene deres. Les Else Marie Svanæs fra Amnesty Stavanger sitt innlegg i Rogaland Avis for å se hvordan det kan gjøres.

Oppdateringer

Amnesty foreslår politireform i Colombia

Amnesty International lanserer, sammen med en rekke andre sivilsamfunnsorganisasjoner, konkrete forslag til en politireform i Colombia. Leidy fronter forslaget.

Overlevering av signaturer

Amnesty International overleverte nesten 9.000 signaturer til den colombianske ambassaden, og riksadvokaten, i et møte hvor Leidy og kjæresten selv deltok.

Leidy Cadena, sammen med Amnesty International ved den colombianske ambassaden