Wa Lone and Kyaw Soe Oo ble fengslet etter å ha dokumentert en massakre i Myanmar. Nå er de endelig løslatt!
Publisert: 14. Mai 2019, kl. 11:45 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:07

Reuters-journalistene, Wa Lone og Kyaw Soe Oo, ble fengslet for å ha gjort jobben sin.

7. mai ble de løslatt fra fengsel etter at presidenten i landet benådet dem. Dette skjedde to uker etter at Høyesterett avslo anken deres. Da hadde de allerede sittet over 500 dager bak murene.

Jeg vil takke alle som har hjulpet oss mens vi var fengslet, og alle rundt om i verden som har krevd vår løslatelse. Jeg gleder med til å komme tilbake til nyhetsrommet.

Wa Lone under løslatelsen.

Idet de kom ut dørene fra Insein-fengsletet og ut i frihet, smiler og vinker journalistene Wa Lone (.t.v) og Kyaw Soe Oo til oppmøtte. Foto: ANN WANG/AFP/Getty Images

Løslatelsen er et viktig steg i riktig retning for pressefriheten i Myanmar, men det er fortsatt viktig å jobbe for at ordnetlig pressefrihet blir fremmet i landet.

Fremskrittet må følges opp med lovendring

Undertrykkende lover blir brukt for å stilne kritske stemmer i Myanmar. Lovene er ikke i tråd med menneskerettighetene, som ytringsfrihet og retten til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner.

Myndighetene må følge opp beslutningen om å løslate Wa Lone og Kyaw Soe Oo ved å løslate alle andre journalister og samvittighetsfanger som er fengslet på falske anklager, og ved å oppheve lover som holder et tett kvelertak på ytringfriheten.

Nicholas Bequelin, leder for Amnesty Internationals arbeid i Øst- og Sørøst-Asia.

Hvordan har Amnesty bidratt til at dette skjedde?

Amnesty har i lang tid drevet med etterforskning i Myanmar. Gjennom denne etterforskning har det blant annet blitt avdekket en økning av politisk motiverte fengslinger i landet, spesielt av mennesker som kritiserer miltæret.

I Myanmar har Amnesty også etterforsket forfølgelsen av hundretusenvis av Rohingyaer i landet og bidratt til å sette fokus på den humanitære krisen og menneskerettighetsbruddene i landet.

Bakgrunn

Journalistene Wa Lone and Kyaw Soe Oo ble arestert i Yangon 12. desember 2017. De jobbet da med å etterforske og dokumentere en massakre på 10 gutter og menn fra en Rohingya-landsby som var utført av medlemmer fra sikkerhetsstyrken i landet. Syv soldater ble senere dømt og fenglset av militærretten.

De to journalistene ble anklaget for å ha brutt loven om "offisielle hemmeligheter" og 3. september 2018 ble de dømt til syv år bak murene. De anket dommen til Høyesterett, men den ble avvist i januray 2019.

16. april 2019 vant Wa Lone og Kyaw Soe Oo, sammen med sine kolleger, Pulitzer-prisen for internasjonal rapportering.