Jani Silva, ADISPA

Jani arbeider for å beskytte både miljø og menneskerettigheter i Colombia. Nå er hun i livsfare - krev at hun beskyttes!
Publisert: 12. Jan 2022, kl. 14:24 | Sist oppdatert: 10. Mar 2023, kl. 09:27
Jani Silva må beskyttes
Bilde
Jani Silva
Jani Silva

Kampen for et bærekraftig landbruk kan koste henne livet

Jani Silva er talsperson for mer enn 700 familier som bor og lever av jordbruk i naturreservatet "Amazonas Perle" i Putumayo-området sørvest i Colombia. Familiene som bor der blir regelmessig truet av væpnede grupper som er involvert i kokainhandel, samtidig som naturressursene de lever av er truet av multinasjonale selskaper som utvinner olje i området.

For å beskytte familienes rettigheter og levebrød har de stiftet organisasjonen ADISPA (Association for the Integral and Sustainable Development of the Amazon Pearl). Jani er juridisk talsperson for organisasjonen.

Puerto Asís, Putumayo, Colombia

Prisen hun betaler for å heve stemmen er høy. Hun har mottatt flere drapstrusler og risikerer livet hver eneste dag. Flere av medlemmene i organisasjonen har allerede blitt drept.

Livsfarlig reisevei

Jani har i flere år drevet et småbruk i naturreservatet. For Jani er reservatet det vakreste stedet på jord. Tidligere var det hjemmet hennes, men i 2018 ble hun og familien tvunget til å flytte fordi drapstruslene ble så alvorlige. Året før hadde hun allerede blitt utstyrt med en skuddsikker vest (som i 2021 ble fjernet uten begrunnelse), livvakter og en bil. Dette har sin hensikt, men det endrer ikke på på situasjonen hennes. Truslene mot henne er der fortsatt.

Den daglige reisen til og fra reservatet er livsfarlig - hun vet at noen har planlagt å drepe henne på en av disse reisene. Truslene stammer angivelig fra væpnede grupper som «Comando de Frontera» (grensekommandoen) og «La mafia» (mafiaen).

Truslene får hun av fremmede som ringer henne eller andre familiemedlemmer - skudd og truende oppførsel rundt huset hennes forteller henne at drapstruslene er alvor.

Ikke nok med det, i mai 2020 avslørte det colombianske magasinet Semana at militæret hadde overvåket og profilert 130 personer som var politikere, journalister, menneskerettighetsforkjempere, mm. Jani Silva var på den listen.

Jani er ikke den eneste som opplever truslene. En av de andre lokale lederne, Sandra Lagos, fikk huset sitt malt av "Comando de Frontera" dagen etter at Amnesty International publiserte sin rapport "Why do they want to kill us?".

I 2021 ble et brev fra "Comando de Frontera" delta som, blant annet, krevde at ADISPA skulle trekke seg fra reservatet hvor de holder til. En samarbeidsorganisasjon av Amnesty fikk senere samme år beskjed om at den samme gruppen hadde beordret å fjerne ADISPA og avslutte alle deres aktiviteter for å sikre at cocaavlingene og mineralutvinningsselskapene fikk fortsette. De skal også ha leiemordere som overvåker Jani sine rutiner, reiseruter, mm.

Kjemper for fred

Området Jani bor i bestrides av væpnede grupper som forsøker å få kontroll over det og tvinge befolkningen inn i kokainhandel. Jani er offentlig kjent som fredsforkjemper, og har blant annet engasjert seg i den delen av fredsavtalen som ønsker å legge til rette for at småbønder skal få støtte til alternativer til coca-dyrking. På den måten er hun en trussel for dem som profitterer på coca-dyrkingen. Jani jobber også for at myndighetene skal innføre tiltak for å stanse volden. Det er ekstremt farlig å heve stemmen mot disse voldelige og lovløse gruppene.

Oljeselskapene forurenser

Jani har også mottatt drapstrusler etter å ha kritisert flere av de store oljeselskapene for å påføre lokalsamfunnet både sosiale og miljømessige ødeleggelser. Mye av virksomheten til disse selskapene drives uten hensyn til menneskerettigheter og miljø, og lokalbefolkningen har ikke blitt hørt før oljeutvinningen startet.

Les Janis egne ord om kampen hun kjemper.

“Fra bunnen av mitt hjerte, denne kampanjen har holdt meg i live. Det er den som har stoppet dem fra å drepe meg, fordi de vet at dere er der for meg. Takket være kampanjen eksisterer ADISPA. Vi er den eneste organisasjonen de ikke har klart å ødelegge, takket være dere"

Jani Silva

Jani Silva, brev fra verden

I 2021 overleverte Amnesty International tusenvis av signaturer til colombianske myndigheter - 20.552 av disse var fra Norge. Tusenvis av solidaritetsbrev ble overlevert til Jani Silva, sammen med "et brev fra verden" til i forbindelse med Skriv for liv-kampanjen samme år.

Amnesty krever at:

 • Innenriksdepartementet utvikler en plan, i samarbeid med lokalsamfunnet, for å gi kollektiv beskyttelse til ADISPA og skape trygge vilkår for å beskytte miljø- og menneskerettigheter i Putumayo, Colombia.
 • Den nasjonale beskyttelsesenheten sørger for at tiltakene som er gjort for å beskytte Jani Silva gir helhetlig beskyttelse, og er orientert mot å fjerne de strukturelle årsakene som fører til truslene mot Jani Silva og de øvrige medlemmene av ADISPA.
 • Riksadvokaten prioriterer anmeldelsene til Jani Silva med mål om å finne ut hvem som står bak og har beordret truslene og angrepene mot Jani Silva og de øvrige medlemmene av ADISPA.

I november 2021 deltok Amnesty International i en høring, sammen med Jani Silva, i den colombianske kongressen for å kreve at det opprettes en parlamentarisk kommisjon for å verifisere at menneskerettighetsforkjempere får den beskyttelsen de trenger.

Hva kan du gjøre for Jani Silva?
Bilde
Jani Silva, april 2020. © VMLY&R/WHISKY
Jani Silva, april 2020. © VMLY&R/WHISKY

Skriv et appellbrev

Mottaker: Minister of Interior, Alfonso Prada Gil

(kun det første kravet ovenfor. Øvrige appeller til nasjonal beskyttelsesenhet og riksadvokaten kan sendes på e-post og Twitter).

Tiltaleform: Dear Minister

Krav: Utvikle en plan, i samarbeid med lokalsamfunnet, for å gi kollektiv beskyttelse til ADISPA og skape trygge vilkår for å beskytte miljø- og menneskerettigheter i Putumayo, Colombia.

Adresse: Carrera 8 No. 7 – 83, C.P. 111711, Bogotá, D.C.

Skriv et solidaritetsbrev

Solidaritetsmeldinger med oppmuntrende ord er veldig velkomne. Ikke bare vil de bidra til å gi Jani Silva mot, de vil også vise lokalmiljøet, myndigheter og væpnede grupper at det er internasjonal oppmerksomhet rundt situasjonen. Send gjerne Jani Silva et postkort eller brev som viser et landemerke eller et landskapsbilde fra stedet der du bor.

Sendes til Frank Conde Tangberg, PB: 702 Sentrum, 0106 Oslo.

Send appell på e-post

Minister of Interior, Alfonso Prada Gil: [email protected]

Nasjonal beskyttelsesenhet, Augusto Rodriguez Ballesteros: [email protected]

Riksadvokat, Francisco Roberto Barbosa: [email protected]

Twitter

Bruk Twitter for å sende en direkte beskjed til beslutningstakerne i denne saken.

 • Colombian human rights defender Jani Silva, and her organization ADISPA, are in danger.

  @alfonsoprada & the @MinInterior need to work with the community to build a plan to provide them with collective protection before it's too late.

  https://amnesty.no/jani-silva-adispa

 • Colombian human rights defender Jani Silva, and her organization ADISPA, are in danger.

  The @UNPColombia must guarantee that current protection schemes attack the structural causes behind the violence against the community.

  https://amnesty.no/jani-silva-adispa

 • Colombian human rights defender Jani Silva, and her organization ADISPA, are in danger.

  We urge the @FiscaliaCol to prioritize the complaints made by Silva to identify those who have threatened her, and provide updated information about the investigations

  https://amnesty.no/jani-silva-adispa

Oppdateringer i saken

Jani Silva nominert til Nobels Fredspris

Grunde Almeland (Venstre) og Kristoffer Robin Haug (MDG) har nominert Jani Silva til Nobels Fredspris, noe som har fått oppmerksomhet i colombiansk presse. ¿Quién es Jani Silva, la lideresa colombiana nominada el Premio Nobel de Paz? | EL ESPECTADOR

Norske politikere på besøk hos Jani Silva og ADISPA

Amnesty Norge inviterte med stortingsrepresentant Grunde Almeland (Venstre) og nestleder i MDG Ingrid Liland til Putumayo, for å besøke Jani Silva og bøndene i ADISPA.

Kollektive beskyttelsestiltak iverksatt

Viktig gjennomslag i saken!

Nasjonal beskyttelsesenhet har iverksatt kollektive beskyttelsestiltak; 1) ADISPA har fått båter som gjør at de har større mobilitet ved elven (eneste transportvei), 2) sikret kjøretøy og 3) to sikkerhetsvakter.

Overvåkning og trakassering

Jani Silva opplevde to sikkerhetsutfordringer. Den første midt på dagen, når en mann på motorsykkel overvåket hjemmet hennes. Senere på dagen ble hun trakassert på arbeidsplassen. Hun anmeldte forholdet hos påtalemyndigheten.

En plan om å drepe Jani Silva blir gjort kjent

"The Justice and Peace Commission" mottok informasjon om at det fantes en plan om å drepe Jani Silva.

Skudd avfyrt i nærheten av hjemmet til Jani Silva

Klokken 14:30 avfyres 6 skudd mindre enn 30 meter unna huset til Jani Silva.

Nye skudd utenfor hjemmet til Jani Silva

Jani Silva hører 3 skudd mindre enn 50 meter unna huset sitt, og hører lyden av masse mennesker og motorsykler som kjører rundt huset hennes.

https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/2251/2020/es/

Militæret overvåket Jani Silva og andre

Flere medier og menneskerettighetsorganisasjoner varsler om at militæret har overvåket og profilert mer enn 130 personer, inkludert nasjonale og internasjonale journalister, menneskerettighetsforkjempere og politikere. Jani Silva er en av disse. https://www.semana.com/nacion/articulo/espionaje-del-ejercito-nacional-…

"La Mafia" skal ha en plan om å drepe Jani Silva

"The Peace and Justice Commission" mottar informasjon om en plan om å drepe Jani Silva. Planen skal angivelig tilhøre den væpnede gruppen "La Mafia" og kan muligens knyttes til hennes arbeid i PNIS-programmet (stammer fra fredsavtalen, og har til hensikt å støtte opp om frivillig avvikling av coca dyrking). Ifølge NGOer har "La Mafia" stått bak 14 drap i Putumayo-regionen siden lockdown startet pga. pandemien.

https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/2665/2020/es/

"Why do they want to kill us?

Amnesty International lanserer rapporten "Why do they want to kill us?: Lack of safe space to defend human rights in Colombia". https://www.amnesty.org/en/documents/amr23/3009/2020/en/

Trusler på veggen til Sandra Lagos

Dagen etter at Amnesty International lanserte rapporten "Why do they want to kill us?" har veggen til Sandra Lagos, presidenten i Puerto Playa (som er en del av Perla Amazónica Peasant Reserve Zone, ZRCPA), blitt malt med trusler fra Comandos de Frontera. Lagos er også en ZRCPA-delegat, og deltar i PNIS-programmet (program som stammer fra fredsavtalen for frivillig avvikling av coca-dyrking).

Stigmatisering av Sandra Lagos og ADISPA

Comandos de Frontera sirkulerer pamfletter som stigmatiserer Sandra Lagos og ADISPA, som anklages for å samarbeide med FARC-EP-dissidentgruppen Frente Carolina Ramírez og fordi de ifølge den væpnede gruppen skal stå bak flere drap.

Jani Silva blir fratatt sin skuddsikre vest

Den nasjonale beskyttelsesenheten fratar Jani Silva sin skuddsikre vest, uten at dette blir forklart eller rettferdiggjort. Silva klager på vedtaket, men at enheten responderer.

Nye krav fra Comandos de Frontera

Comandos de Frontera deler et brev som krever at styret i ZRCPA, kvinnekomiteen, miljøkomiteen og ADISPA sier opp.

Comandos de Frontera vil ha Jani Silva død

"The Justice and Peace Commission", en lokal organisasjon, mottar informasjon om at Comandos de Frontera has beordret at Jani Silva skal elimineres, ADISPA destrueres og at den væpnede gruppen skal få kontroll over territoriet, utvinningsbransjen, samt coca planting- og prosessering.

Jani Silva tvangsfordrevet

Jani Silva blir tvunget til å flytte fra Puerto Asís etter at hun fant ut at Comando de Frontera hadde en plan om å få henne drept. Hun er fortsatt fordrevet fra sitt hjem, sammen med familien sin.

Jani Silva krever handling i kongressen

I november 2021 deltok Jani Silva og María Ciro, sammen med Amnesty International, i en høring i den colombianske kongressen for å kreve bedre beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere.