Interesseorganisasjoner

Publisert: 25. jun 2019, kl. 09:56 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:19
KORT OPPSUMMERT
 • organisasjoner er viktige kanaler til politisk innflytelse og påvirkning
 • større gjennomslagskraft og legitimitet kan oppnås gjennom sammenarbeid

Mange organisasjoner fungerer som viktige kanaler til politisk innflytelse og påvirkning. Ofte kan det derfor være hensiktsmessig å slå sine krefter sammen for slik å oppnå både større gjennomslagskraft og legitimitet. Dette kan for eksempel være gjennom felles arrangement, mediehenvendelser, signaturlister eller annen lobbyvirksomhet. I andre tilfeller kan det være at man vil invitere andre organisasjoner til internasjonal solidaritet ved å bidra med drahjelp i ulike saker.

 

Eksempler:

 • Arbeider gruppen for en fengslet advokat, kan et advokatkontor kontaktes og høre om de vil støtte aksjoner for vedkommende.
 • Hvis dere har saker om fengslede/forfulgte miljøvernforkjempere eller fagforeningsledere, kan lokale naturvern- og arbeidstakerforeninger være aktuelle samarbeidspartnere.
 • I saker om etisk produksjon, handel og menneskerettighetsbrudd, kan lokale og regionale næringsforeninger utfordres.
 

Få en oversikt over ulike organisasjoner, råd og velforeninger i lokalmiljøet og tenk gjennom hvordan dere kan samarbeide med dem om aktuelle saker.

 

Mulige samarbeidspartnere, bla.:

 • humanitære organisasjoner
 • miljøorganisasjoner
 • fagforeninger
 • advokatforeninger
 • næringsråd
 • velforeninger
 • turistforeninger

 

GENERELLE RÅDMERKEDAGER